Definitivat 2023. Proba scrisă are loc pe 19 iulie. Profesorii au acces în centrul de examen până la ora 8.00. Reguli de desfășurare/ Modele de subiecte

0
Foto: pexels.com

DEFINITIVAT 2023. Proba scrisă din cadrul examenului național de Definitivat 2023 va avea loc miercuri, 19 iulie. Examenul va începe la ora 9.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face în intervalul 7,30 – 8,00.

Potrivit Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ și Procedurii privind secretizarea şi sigilarea lucrărilor scrise din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământ – sesiunea 2023, proba scrisă va începe la ora 9.00, durata examenului fiind de 4 ore, de la momentul primirii subiectelor.

Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face în intervalul 7,30 – 8,00, pe baza actului de identitate valabil.

Conform Procedurii, în fiecare sală de examen se repartizează candidați care susțin examenul la cel puțin două discipline diferite. În cazul în care proba scrisă se desfășoară în două sau mai multe locații ale centrului de examen, candidații vor fi repartizați pe săli astfel încât acei candidați care susțin proba scrisă la aceeași disciplină să fie repartizați în aceeași locație.

  • Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.
  • Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește.
  • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.
  • În sala de examen, candidaţii nu pot avea asupra lor obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse şi sigilate în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
  • Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.
  • Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea în care au fost eliminați din examen este luată în calcul între cele 3 sesiuni fără taxă prevăzute de lege.
  • Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de examen având asupra lor subiecte de examen, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, pe discipline/specialităţi, în conformitate cu programele specifice pentru examen.

Baremele de corectare pentru fiecare disciplină de examen vor fi postate pe subiecte.edu.ro după susținerea probei scrise.

Modele de subiecte pentru Definitivat 2023, pe subiecte.edu.ro – aici.

Conform calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022—2023, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 25 iulie, iar cele finale pe 1 august.

Rezultatele probei scrise se afişează atât la sediul centrului de examen, cât și pe site-ul definitivat.edu.ro.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum nota 8. ”Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliu, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt)”, prevede metodologia de examen.

Potrivit documentului, cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar (depășesc stadiul de debutant și pot intra pe o rută ascendentă de profesionalizare).

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.