BAC 2023. Cum se vor echivala competențele lingvistice și digitale la examenul de Bacalaureat. Metodologia, publicată în Monitorul Oficial

0

BACALAUREAT 2023. Absolvenții de liceu nu vor mai susține anul acesta probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat, acestea urmând să fie echivalate cu mediile din timpul liceului sau recunoscute în cazul în care candidații au promovat examene cu recunoaștere internațională. Ordinul ministrului Educației prin care se aprobă Metodologia pentru echivalarea sau recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – BAC 2023 a fost publicat, luni, 12 iunie, în Monitorul Oficial. 

Potrivit metodologiei, calcularea mediilor și echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de Bacalaureat 2023 se realizează în perioada 12—21 iunie 2023, pentru sesiunea iunie—iulie, respectiv în perioada 7—11 august 2023, pentru sesiunea august—septembrie. În prima sesiune, probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor începe pe 26 iunie.

Ce prevede Metodologia:

Echivalarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX—XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
  • nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
  • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a—a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a—a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.

Echivalarea competențelor lingvistice într-o limbă străină

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.
 • Nivelul unic de competență se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.
 • Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
  • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
  • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal — proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Echivalarea competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
  • nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
  • nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute
  la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la o disciplină echivalentă TIC (de exemplu, Matematică aplicată în tehnica de calcul, Tehnologia informației, Sisteme de calcul, Tehnologii asistate de calculator etc.), pe parcursul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă acesteia pe
  parcursul unui singur an, indiferent dacă disciplina a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă acesteia în cadrul
  învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un examen/o probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau la o disciplină echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale — proba D din cadrul
  examenului de bacalaureat.

Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale — examenul național de bacalaureat 2023, publicată în Monitorul Oficial:

Guvernul a adoptat, duminică, ordonanța de urgență care prevede că probele de evaluare a competențelor de la examenul de Bacalaureat 2023 se vor echivala cu mediile din anii de liceu.

Calendarul modificat al examenului de Bacalaureat 2023, prima sesiune:

 • 29 mai—16 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00
 • 4—6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.