Calendarul înscrierilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2023-2024, pus în dezbatere publică. Înscrierea copiilor ar urma să înceapă pe 6 iunie

1
Foto: pixabay.com

Reînscrierea copiilor la creșă și grădiniță va avea loc în perioada 23-30 mai, iar înscrierile pentru copiii care merg pentru prima oară vor începe pe 6 iunie, prevede Calendarul de înscriere în învățământul preșcolar și antepreșcolar pentru anul școlar 2023-2024, lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Conform calendarului, prima etapă de înscrieri se va încheia pe 15 iunie, iar a doua etapă este programată să se desfășoare în perioada 19-29 iunie.

UPDATE Ordinul ministrului Educației prin care au fost aprobate Calendarul și Metodologia-cadru de înscriere a copiilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2023-2024 a fost publicat pe 31 mai în Monitorul Oficial: Înscrierea copiilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2023-2024 va începe pe 15 iunie – calendar. Ghidul publicat de Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat, miercuri, în consultare publică proiectul de Metodologie pentru înscrierea copiilor în învățământul preșcolar și antepreșcolar și în Serviciile de educație timpurie complementare, precum și calendarul înscrierii pentru anul școlar 2023-2024.

Calendarul de înscriere în învățământul preșcolar și antepreșcolar pentru anul școlar 2023-2024 – proiect:

 • 23-30 mai 2023 – reînscrierea copiilor care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent;
 • 31 mai 2023 – afișarea listei copiilor reînscriși și a locurilor rămase libere după finalizarea etapei de reînscrieri;
 • 6-15 iunie 2023 – etapa I din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor în baza opțiunilor exprimate de părinți/reprezentanți legali și în limita locurilor disponibile;
 • 16 iunie 2023 – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscrieri;
 • 19-29 iunie 2023 – etapa a doua din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor pe locurile rămase libere în urma etapei I;
 • 30 iunie – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere la finalul etapei a II-a de înscriere;
 • 20-30 august – etapa de ajustări – înscrierea, pe locurile rămase libere, a copiilor care nu au fost înscriși în niciuna dintre etapele precedente;
 • 31 august 2023 – Afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere.

Potrivit calendarului, în etapa de reînscrieri (23 – 30 mai 2023), sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. ”Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.

În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare”, se arată în document. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri: 31 mai 2023, ora 14,00.

În prima etapă din cadrul procesului de înscrieri (6 – 15 iunie 2023), copiii sunt înscriși pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri: 16 iunie, ora 14.00.

În etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri (19 – 29 iunie 2023), se realizează
înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri: 30 iunie 2023, ora 14,00.

În etapa de ajustări (20 – 30 august 2023) se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii: copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări: 31 august, ora 14.00.

Conform proiectului de metodologie, înscrierea copiilor se va face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoțită de documente justificative:

Criteriile generale și specifice de departajare. Ce prevede proiectul de Metodologie, la articolul 6:

 • ”(1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 5 alin.(2), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
 • (2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul antepreșcolar, inclusiv pentru cele pentru care autoritatea publică locală are statutul de fondator și care au solicitat includerea ofertei de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscriere, sunt următoarele:
  • a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți la începutul anului școlar;
  • b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
  • c) ambii părinți ai copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
  • d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de
   învățământ la zi;
  • e) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
  • f) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • g) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
  • h) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar).
 • (3) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:
  • a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
  • b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
   c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de
   învățământ la zi;
  • c) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • d) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • e) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
  • f) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • g) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.
 • (4) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare (grădiniță comunitară, ludotecă/grup de joacă), sunt următoarele:
  • a) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
  • b) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și nu și-a putut înscrie copilul în vârstă de 3 – 6 ani la nici o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar din apropierea domiciliului – pentru serviciul tip grădiniță comunitară;
  • c) existența unei dovezi privind solicitarea înscrierii copilului într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și a respingerii înscrierii acestuia ca urmare a lipsei de locuri – atât pentru serviciul tip grădiniță comunitară, cât și pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă;
  • d) copilul are vârsta de până la 1 an sau vârsta cuprinsă între 3 – 4 ani și părinții/reprezentanții legali nu au făcut demersuri pentru înscrierea acestuia într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar – pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă.”
 • ”(7) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2) și/sau la alin.(3). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
 • (8) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ, inclusiv cele pentru serviciile de educație timpurie complementare înființate ca structuri ale acesteia, trebuie să țină cont de faptul că toți copiii menționați la art.5 alin.(1) au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.”

Potrivit Legii educației naționale, grupa mijlocie devine obligatorie din toamna lui 2023.

Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, asigură cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și cuprinderea întregii generații a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar. (…)

Consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație, în grupa mare, respectiv în grupa mijlocie a învățământului preșcolar al tuturor copiilor care împlinesc 4 ani și, respectiv, 5 ani în anul școlar pentru care se organizează procesul de înscriere”, prevede proiectul de metodologie.

Document: Proiectul Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.