A început înscrierea copiilor la grădiniță: Calendar, reguli și documente necesare. Lista locurilor disponibile în București

0
Foto: pixabay.com

ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ 2019-2020. Înscrierea copiilor la grădiniţă pentru anul școlar 2019-2020 a început luni, 20 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat Lista locurilor disponibile în grădinițele din Capitală. 

După etapa reînscrierilor, luni, 20 mai 2019, a început înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2019-2020.

 • Conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației, orarul înscrierilor este stabilit de conducerea fiecărei unităţi de învăţământ și trebuie afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.
 • Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.
 • În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.
   • Criteriile generale de departajare sunt: existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă; existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
   • Criteriile specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri, precizează MEN. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Lista locurilor disponibile în București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat lista locurilor disponibile pentru înscrierea în învățământul preșcolar, 2019-2020. Puteți consulta lista AICI

De aici puteți descărca Cererea tip de înscriere în învățământul preșcolar 2019

Calendarul înscrierilor. Reguli. Documente necesare

Calendarul înscrierilor la grădiniță, potrivit documentelor publicate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București:

   • Etapa I de înscriere: 20 mai 2019 – 14 iunie 2019
   • Etapa a II-a de înscriere – 24 iunie – 26 iulie 2019
   • Etapa de ajustări: 29 iulie 2019 – 30 august 2019

1. Etapa I de înscriere: 20 mai 2019 – 14 iunie 2019

  • În perioada 20 mai 2019 – 7 iunie 2019, părinţii copiilor vor depune solicitările  de  înscriere în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019–2020.
  • Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari.
  • Documentele necesare înscrierii: Cerere de înscriere; Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal); Copie certificat de naştere copil; Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal; Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);   Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .
  • Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există  locuri disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune.
  • Procesarea cererilor de înscriere are loc în perioada 10 iunie 2019 – 14 iunie 2019
  • Copiii respinşi în Etapa I vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa II.
  • În data de 18 iunie, unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.

2. Etapa a II-a de înscriere – 24 iunie – 26 iulie 2019

  • În perioada 24 iunie 2019 – 18 iulie 2019, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere – tip de înscriere şi o depun la unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, pentru etapa a doua, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
  • Ocuparea locurilor disponibile se realizează în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii  de 3 ani). În baza H.G. NR. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul  de  locuri  libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.
  • Procesarea cererilor de înscriere va avea loc în perioada 22 iulie 2019 – 26 iulie 2019.
  • Copiii respinși se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.
  • În data de 26 iulie 2019, unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după a doua etapă.

3. Etapa de ajustări: 29 iulie 2019 – 30 august 2019

  • Această etapă presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere. Unităţile de învăţământ vor introduce şi valida, pe locurile libere, cererile depuse.

Potrivit regulilor aprobate de MEN, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații:

 • capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019- 2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Totodată, unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Grădinițele de stat de vară, o opțiune pentru părinți

Purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Manea, a precizat, luni, pentru Mediafax, că grădinița de stat de vară este o opțiune bună pentru părinți pe perioada vacanței, deoarece ea este la îndemâna oricui, astfel de unități existând în toate sectoarele Capitalei. Potrivit sursei citate, copiii rămân în permanență supravegheați și fac activități în afara programei școlare și nu implică niciun cost, acesta fiind suportat de consiliile locale, și nu de către părinți.

Maria Manea a arătat că grădinițele de stat de vară vor funcționa în toate sectoarele Capitalei și că numărul acestora va fi influențat de o serie de factori precum cerințele părinților, subvenția consiliilor locale sau disponibilitatea cadrelor didactice.

Potrivit aceleiași surse, până în acest moment sunt 18 unități preșcolare confirmate în acest sens, cele mai multe fiind disponibile în sectorul 1, cu un total de șapte grădinițe.

În ceea ce privește înscrierile la grădiniță, purtătorul de cuvânt al ISMB a precizat că totalul locurilor disponibile în învățământul de stat din Capitală este de 36.600.

Citește și: Înscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2019-2020. Când va avea loc: etape și condiții

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.