Sfaturile unei profesoare de română pentru elevii care susțin Evaluarea Națională 2024. Trei modele de compuneri/ Recomandări pe itemi

0

EVALUARE NAȚIONALĂ 2024, clasa a VIII-a. Ionelia Burghelea, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” din Focșani, vine în ajutorul absolvenților de clasa a VIII-a, care susțin marți, 25 iunie, prima probă scrisă a examenului de Evaluare Națională, cu sfaturi legate de abordarea rezolvării subiectelor. De asemenea, profesoara oferă și modele de compuneri la mesajul textului liric, mesajul textului narativ și mesajul textului dramatic.

Articolul profesoarei Ionelia Burghelea (foto), adresat absolvenților de clasa a VIII-a, a fost publicat pe site-ul carteinsate.ro. Iată sfaturile pentru elevi:

 1. ”Citește cu atenție textele-suport! Mental sau pe ciornă, poți scrie tema/ temele identificate (familia, copilăria, aventura, educația, relația mentor-discipol, timpul, războiul, examenele, prietenia, modelele umane, competiția, rivalitatea, tema socială, emoțiile, istoria, omul de geniu etc.)
 2. Subliniază cu un creion tot ceea ce îți atrage atenția în acel text! Sintetizează într-un termen sau într-o sintagmă!
 3. După ce ai citit textele, uită-te ce anume vei avea de tratat la subiectul al II-lea!
 • dacă este un text argumentativ și ai de valorificat unul din cele două texte citate spre interpretare, e bine să-l lecturezi de două ori, să scrii cu creionul pe marginea lui două-trei idei.
 • dacă ai o compunere narativă/ descriptivă, subliniază sintagmele expresive din textul literar (metafore, comparații surprinzătoare, epitete, inversiuni, oximoronul, aliterațiile sau asonanțele); aceste structuri te vor ajuta să ții cont de partea de creativitate pe care o presupun astfel de compoziții;
 • dacă vei avea mesajul unei creații lirice, activează planul acestei compuneri (definiție mesaj; evidențierea temelor și a motivelor literare; sentimentele/ emoțiile transmise; ipostaza și mărcile eului liric; imaginarul poetic: imagini artistice și figuri de stil – dintre care vei analiza două; de preferat pe cele complexe: metafora, epitetul în inversiune, comparații inedite etc.; titlul – analitic/ sintetic – , semnele de punctuație de la finalul lui (dacă sunt prezente); nu în ultimul rând, contribuind la muzicalitatea poeziei, elementele de versificație pot atinge corzile sensibilității receptorului; fraza de încheiere trebuie să reia referirea la mesajul care este emoționant/subtil/ profund/cu un mare impact în sensibilitatea cititorului);
 • dacă se va întâmpla ,,să cadă” mesajul unui text narativ, inspiră adânc: acest tip de text este cel mai studiat și presupune: acțiune, desfășurare de întâmplări (redate logic și cronologic), repere spațio-temporale, existența unui narator, despre care vei scrie dacă este obiectiv sau subiectiv; de asemenea, vei sesiza atitudinea acestuia față de personaje și față de evenimentele relatate; acțiunea implică participarea personajelor: protagonist/antagonist; eponime; principale, secundare, episodice; statice/ dinamice; fantastice/ reale; comice/ tragice; pozitive/ negative; cu atestare istorică sau imaginare; acestea au un statut social/ profesional, sunt sau nu surprinse în cadrul familiei; au un portret fizic sumar sau mai amplu, dar la fel de bine poate lipsi; portretul lor moral este important, cuprinzând esența personajului; se stabilesc acele coordonate care formează nucleul personalității lor, iar apoi se identifică celelalte caracteristici, rezultând din fapte, din limbaj, din atitudine, nume și din relația cu ceilalți actanți; creațiile narative au un subiect structurat pe momentele acțiunii ( de este evident, poți scrie dacă secvența este o expozițiune sau face parte din intrigă/ desfășurarea acțiunii…); relațiile dintre personaje transmit amănunte despre psihologia lor, așadar este necesar să le evidențiezi; vei identifica ideea/ ideile cele mai profunde ale textului și le vei prezenta, fiind atent la formulare (fără ambiguități, clar, fără prea multe divagații);
 • în cazul textului dramatic, îți recomand să mai citești o dată-de două ori trăsăturile lui!

– nu uita că a fost scris spre a fi interpretat pe o scenă, de actorii, îndrumați de regizor, în fața publicului; de aceea, trebuie făcută distincția între textul dramatic și spectacolul de teatru realizat pe baza acestuia;
– opera dramatică este împărțită în acte, scene, replici;
– modul de expunere specific este dialogul (însă pot fi prezente și monologul, secvențe descriptive/ narative inserate în replica unui personaj);
– prezența autorului se face doar prin indicațiile scenice/ didascalii(externe/ interne; citește încă o dată rolul lor);
– piesele de teatru au un subiect împărțit în momentele acțiunii (ca textele narative!), iar intriga poartă numele de conflict;
– conflictul poate fi interior ( cu sine), exterior (cu un alt personaj, cu lumea/ comunitatea etc.);
– personajele sunt purtătoarele mesajului conceput de autor; lumea de pe scenă este o oglindă a lumii reale și de aceea piesele de teatru au scop etic/ moralizator/ urmărind catharsisul – purificarea prin artă;
– timpul presupune două accepții: MOMENTUL (secolul, anul, ,,vremea noastră” – specificate, de obicei, în didascalia externă, de la începutul primului act), respectiv DURATA (aceasta face referire la timpul de desfășurare a spectacolului de teatru, atunci când piesa este jucată pe scenă);

 • în cazul unui rezumat, consideră-te norocos: trebuie să înțelegi textul în profunzimile lui. Când te apuci să-l realizezi, ține cont de:

– stabilirea fragmentelor din care extragi idei; acestea vor fi formulate cu verbul la timpul prezent;
– conceperea rezumatului utilizând persoana a III-a, timpul prezent sau perfect compus la verbe;
– alineatele vor coincide cu câte idei principale ai extras;
– nu vei da citate și nu vei prelua sintagmele expresive ale autorului!
– nu vei aluneca în greșeala de a transforma din vorbire directă (dacă textul narativ are dialog) în vorbire indirectă! Dacă te surprinzi că ai prea multe verbe de zicere, scrie din nou enunțul!
– nu te strădui să umpli tot spațiul alocat subiectului II! Tipizatele sunt făcute pentru oricare tip de cerință la S II, însă rezumatului nu-i alocăm mai mult de jumătate / trei sferturi de pagină format A4!”

Recomandări pe itemi

 • ”La S I, itemii 6, 7, 8, 9, începe răspunsul tău cu alineat. Formulează întâi pe ciornă ideea, dacă ești nesigur. Astfel, o vei putea corecta, definitiva, spre a putea fi transferată pe lucrare.
 • La itemul 9, nu uita de valoarea culturală (copilăria, familia, educația/ școala/ învățătura, cunoașterea, memoria colectivă, natura, toate artele: literatura, teatrul, muzica, artele plastice, arhitectura, dansul/ baletul; adevărul, binele, frumosul, educația prin intermediul dimensiunii/ conceptului ,,fabulos” – în cazul basmelor)!
 • La S I, B:

*cerința 1 este de fonetică: vei avea de descoperit grupurile de sunete, precum diftongii, triftongii sau hiatul.

–  Fii cu ochii în patru la cuvintele care conțin grupurile ,,ce, ci, ge, gi; che, chi, ghe, ghi):

 • ,,treceau” – nu are triftong, ci diftong! (,,e ” din silaba ,,ceau” nu se pronunță);
 • veneau – are triftong;
 • este, e, era, el: au diftong (deoarece se pronunță: ,,ieste”, ,,ie”, ,,iera” ,,iel”);
 • ,,eu”, ,,ei”- au triftong (,,ieu”, ,,iei”);
 • ,,mergea”, ,,interzicea” – nu au diftong!

– În cazul hiatului, două vocale alăturate, ce trec în silabe diferite, îl formează: ca-u-ză (,,a” și ,,u” sunt vocale în hiat); dar ,,vo-ia” nu conține un hiat, pentru că se întâlnesc vocala ,,o” și semivocala ,,i”.

– Dacă vei avea de spus numărul de litere și de sunete, desparte pe ciornă cuvântul/ cuvintele date:

 • chi-mist (doar ,,h” dispare la numărarea sunetelor!): are 7 litere și 6 sunete;
 • în-ge-reas-că : are 10 litere și 10 sunete (,,e” din a doua silabă este vocală, formează silaba);
 • vechi: este cuvânt monosilabic, vocala este ,,e”, iar grupul ,,chi” redă un singur sunet; astfel, cuvântul are 5 litere și 3 sunete;
 • ta-xă: are 4 litere și 5 sunete (,,x” redă două sunete ,,c, s”).

– Dacă vei avea de accentuat o silabă dintr-un cuvânt, desparte-l în silabe și rostește cuvântul, spre a vedea care este silaba spusă apăsat; pe vocala din ea se va afla accentul: fló-ri-le; a-no-tímp, com-pú-ne etc.

* cerința 2 este de vocabular; de obicei se dă de identificat seria care are doar cuvinte derivate (la ele trebuie să sesizezi termenul de bază și sufixul/ prefixul; uneori, la derivatele parasintetice apar ambele afixe; câteodată, derivatele sunt cu forma de plural (,,omenoși) sau sunt articulate (,,cumințenia”, ,,copilițele”); aceste elemente morfologice nu trebuie să vă deruteze: se dau la o parte, iar cuvântul rămas trebuie să aibă măcar un afix (sufix sau prefix).

* o altă cerință legată de mijloacele de îmbogățire a vocabularului este aflarea seriei cu termeni compuși.

* la itemul 3 vei avea categoriile semantice: sinonime, antonime (se cere să rescrii o secvență dată, propoziție sau frază, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonimul/ antonimul lor). Enunțul rescris nu-l vei mai nota cu ghilimele (căci intervii asupra lui, modificându-l).

* itemul 4 este tot din gama categoriilor semantice (sinonime, antonime, omonime, omografe/omofone, paronime, cuvinte polisemantice/ monosemantice; cuvinte cu sens propriu de bază/ sens propriu secundar/ sens figurat).

* itemul 5 conține cerință de morfologie:

 • de extras verbe la anumite moduri sau timpuri (vor fi transcrise cu ghilimele);
 • de trecut de la un timp, la altul anumite verbe (ex. ,,trecusem”- m-m- c- pf -> trecui, pf.simplu; ,,luase” -> luă);
 • de extras 3 substantive la cazuri diferite;
 • de extras 3 pronume diferite; de menționat cazul lor etc. ATENȚIE: SECVENȚA CITATĂ POATE CONȚINE ADJECTIVE PRONOMINALE: ,,acel loc”,,, școala mea”, ,,toți prietenii”, ,,nicio faptă”, ,, …care copil…”, ,,…orice alegere…” etc. Pe acestea le vei ocoli, cu istețime!
 • de selectat trei adjective, de menționat cazul sau gradul de comparație + orice alt tip de cerință legată de valori morfologice, categorii gramaticale etc.

* itemul 6: mai complex decât celelalte, deoarece trebuie să creezi două enunțuri, în care un termen dat să îndeplinească o anume funcție/ valoare sintactică, făcând parte dintr-o propoziție simplă sau dezvoltată, afirmativă sau negativă, interogativă/ enunțiativă (asertivă)/imperativă/ exclamativă.

!!! La părțile secundare de propoziție (dacă ți s-a dat de construit enunț cu atribut, complement sau circumstanțial), ÎȚI VEI ALEGE TERMENUL REGENT MAI ÎNTÂI. Dacă ai de construit enunț cu nume predicativ, asigură-te că ai folosit un verb copulativ: A FI, A DEVENI, A IEȘI, A AJUNGE, A SE FACE, A PĂREA, A ÎNSEMNA, A RĂMÂNE etc.

* la itemul 7 va fi sintaxa frazei: de transcris propozițiile din fraza dată/ sau doar subordonatele din frază (poți lucra, cu creionul, chiar pe lucrare, acea frază; subliniază ușor, să poți face rectificări dacă ai greșit); propozițiilor li se menționează felul, scriind integral cuvintele, nu cu simboluri:

Ex.: ,,Știu că înveți și că vei ști la examen.” Dacă ai de extras subordonatele, vei scrie astfel:

 • ,,că înveți” – propoziție subordonată completivă directă
 • ,,și că vei ști la examen” – propoziție subordonată completivă directă.

!!!Dacă ți se cere să menționezi raportul sintactic, vei alege din cele două tipuri studiate: de coordonare, respectiv de subordonare.

!!! Dacă vei avea de construit o frază cu o propoziție subordonată anume, selectează-ți din bagajul de informații termenul regent (substantiv sau substitutele lui pentru atributivă; verb/ locuțiune verbală/ adjectiv/ interjecție (predicativă)/ adverb pentru CD, CP, CI, CL,CT,CM,CZ,CS)!

*La itemul 8, vei avea de corectat greșeli (atenție dacă enunțul conține pleonasm!) sau de pus formele corecte ale cuvintelor dintre paranteze.

!!! IMPORTANT:

Ia-ți un ceas la mână (obișnuit, nu din acelea SMART!) și dozează-ți timpul, astfel încât să-ți mai rămână 7- 8 minute pentru verificare. Vei citi întâi cerința, iar apoi răspunsul pe care l-ai dat.

Dacă știi că scrii mai încet, rezolvă subiectul II, după ce ai terminat cu subiectul I A! Apoi apucă-te de I B (gramatica)!

Dacă ai mai fi avut nevoie de spațiu și nu ai mai avut (la un anumit exercițiu), poți să scrii răspunsul la finalul tezei, după partea de literatură (notezi așa: S I, A – 7).”

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.