Greva din învățământ se suspendă. Liderii sindicali: Dacă angajamentele asumate nu vor fi respectate, acțiunea de protest va fi reluată UPDATE

0

Greva din învățământ se suspendă, după mai bine de trei săptămâni de protest. Sindicatele din educație au acceptat ultima ofertă a Guvernului, condiția fiind ca prevederile referitoare la salariul de bază al profesorului debutant și la prima tranșă de 50% din creșterea salarială, acordată de la 1 ianuarie 2024, să se regăsească în textul ordonanței de urgență ce va fi aprobată de Executiv, și nu în preambul. ”În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată”, au avertizat sindicaliștii. Guvernul a adoptat, luni, cele două ordonanțe de urgență privind majorările salariale și acordarea primelor anuale, introducând și un articol cu privire la salariul profesorului debutant și acordarea tranşei de 50%.

UPDATE Ordonanța de urgență privind majorările salariale din învățământ a fost publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, în Monitorul de luni a fost publicată și Ordonanța de urgență pentru acordarea primelor de carieră didactică și carieră profesională.

UPDATE Liderii sindicali au declarat, într-o conferință de presă, că greva este doar suspendată și va fi reluată în cazul în care guvernanții nu își respectă angajamentul.

 • Marius Nistor, președintele Federației ”Spiru Haret”: „Acțiunea se poate relua în momentul în care angajamentele asumate prin acte normative nu vor fi respectate. Este doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege de salarizare unitară nu conține acea grilă cu reperele deja stabilite prin ordonanță de urgență, deja promovată de Guvern, dacă nu vor apărea acele lucruri negociate, acțiunea se reia. (…) Exact la începutul anului școlar. Este mesaj ferm. Dacă așa ceva se va întâmpla, se va reintra în acțiunea de protest. (…) Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat printr-un act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este un an electoral și vom fi cu ochii pe ei. Vom fi cu ochii pe ei şi când se va discuta proiectul Legii unitare de salarizare în Parlament şi când se vor discuta alocările bugetare pentru sistemul de învăţământ. (…) În condiţiile în care avem actul normativ, în condiţiile în care tot ceea ce a fost stabilit prin mandat s-a îndeplinit, este clar că am ajuns la suspendarea acestei acţiuni de protest. Suspendare, nu încetare, pentru că în situaţia în care nu îşi vor pune în aplicare angajamentele asumate prin acest act normativ acţiunea de protest se poate redeclanşa.
 • Simion Hăncescu, președintele FSLI, despre suspendarea grevei: ”Această decizie pe care am luat-o, de suspendare, a fost în urma consultării pe care am avut-o în 8 şedinţe cu liderii din teritoriu chiar astăzi şi am fost împuterniciţi, mandataţi. Este decizia liderilor de judeţ care ne-au spus clar: dacă aceste lucruri se întâmplă (revendicări, n.red.). Mai sunt şi nemulţumiţi – şi ştim foarte bine acest lucru, dar n-are sens să ascundem procentul foarte mare al celor care au spus că intră la clasă, dacă aceste lucruri se rezolvă, cele pe care vi le-am prezentat. Ăsta este adevărul, a fost un vot al liderilor judeţeni care ne-au mandatat să suspendăm greva. Mă refer acum la lideri. Din 57 de lideri, 51 au fost pentru suspendare, deci este procentul majoritar. (…) Obligatoriu trebuie să apară în corpul legii şi acest procent foarte clar: 50% să fie majorarea de la 1 ianuarie 2024. Dacă acest lucru nu se respectă, atunci evident că această clasă politică sau cei cu care am stat de vorbă sunt complet neserioşi şi chiar şi-au bătut joc de noi.”

UPDATE Ligia Deca: ”În acest moment, odată cu anunţarea suspendării mişcării de protest, cadrele didactice se întorc în şcoli şi procesele educaţionale revin la normal, urmând ca, aşa cum am anunţat în cursul briefingului de ieri, să urmeze toate etapele fireşti: încheierea situaţiei şcolare, Evaluarea Naţională care începe cu probele scrise de luni, 19 iunie, şi apoi probele scrise ale examenului de Bacalaureat, cu echivalarea probelor de competenţe cu mediile de pe parcursul liceului. (…) Semnalele pe care noi le avem este că, în toate şcolile, se dă semnalul pentru revenirea la ore”, a spus Ligia Deca.

UPDATE Ce prevede ordonanța de urgență privind creșterile salariale, adoptată de Guvern:

UPDATE Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, după ședința de Guvern, că Executivul a adoptat cele două ordonanțe de urgență privind majorările salariale (1300 de lei brut pentru personalul didactic și didactic auxiliar și 400 de lei brut pentru personalul nedidactic, de la 1 iunie) și acordarea unor prime anuale până în 2027 (primă pentru cariera didactică în valoare de 1.500 lei/an acordată personalului didactic şi didactic auxiliar și primă de carieră profesională acordată personalului nedidactic, în valoare de 500 lei/an).

Ligia Deca a precizat că în textul ordonanței de urgență privind creșterile salariale a fost adăugat un articol, așa cum au cerut sindicatele, conform căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public. De asemenea, articolul introdus prevede acordarea primei tranșe de 50% din creșterea salarială, prevăzută de noua lege a salarizării, de la 1 ianuarie 2024.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au luat decizia suspendării grevei generale. Anunțul făcut, luni, de liderii federațiilor sindicale din educație:

”Greva se suspendă!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în urma consultării liderilor organizațiilor sindicale afiliate, în cadrul ședințelor Colegiilor liderilor celor două federații, au luat decizia suspendării grevei generale, condiționată de instituirea, în ordonanța de urgență ce urmează a fi aprobată în ședința de Guvern de astăzi, prin articol distinct, a:

– principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public;

–   acordării primei tranșe de majorare salarială (50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 01.01.2024.

În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată.”

Guvernul s-a reunit, luni, în ședință, urmând să aprobe proiectele de ordonanță de urgență privind salarizarea personalului din educaţie și acordarea primelor anuale atât pentru personalul didactic și didactic auxiliar, cât și pentru personalul nedidactic.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, la începutul ședinței, că Executivul va adopta ordonanţele de urgenţă ”cu elementele de conţinut, aşa cum au fost ele agreate împreună cu sindicatele”. ”Am considerat că este absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă şi să asigurăm dascălilor şi întregului sistem de educaţie, copiilor, părinţilor, soluţia prin care să putem să încheiem anul şcolar, să se deruleze Evaluarea Naţională şi, desigur, să se deruleze examenul de Bacalaureat. (…) Sunt două ordonanțe de urgență, una vizează asigurarea creșterilor salariale de la bugetul de stat și, desigur, alocarea fondurilor necesare pentru formarea profesională, bani care vor fi pe liniile de finanțare europeană”, a spus Nicolae Ciucă.

După negocierile de duminică cu liderii sindicatelor din educație, au fost publicate două proiecte de ordonanță de urgență, unul cu privire la majorările salariale, al doilea referitor la acordarea primelor anuale.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat prevede că:

”Începând cu data de 01 iunie 2023 se majorează salariile de bază:

 • personalului didactic și personalului didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 1300 de lei brut pe fiecare funcție;
 • personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum și pentru celelalte categorii de funcții cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ, cu suma de 1300 de lei fiecare;
 • personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcție. Această sumă se acordă și pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere faptul că pentru unele categorii de funcții, grila aflată în plată este sub nivelul salariului de baza minim aflat în plată, fiind necesar ca de aceasta suma, de 400 de lei să beneficieze și aceasta categorie de personal.”

În ceea ce privește salariul profesorului debutant și prima tranșă de 50% de la 1 ianuarie 2024, acestea sunt menționate în preambulul proiectului de ordonanță de urgență: ”(…) având în vedere că noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23 % din maximul grilei de salarizare din sistemul public, iar creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării (…)”

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și a unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic prevede:

 • acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 lei net pentru personalul didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru cadrele didactice, din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar, precum și pentru personalul didactic auxiliar: ”Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023 -2024. Prima de carieră didactică se acordă și pentru următorii ani școlari/universitari, respectiv în perioada anilor școlari/universitari 2023/2024 până în anul școlar/universitar 2026/2027 pentru a susține cariera didactică a personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat în conformitate cu obiectivele Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile existente cu această destinație.”
 • personalul nedidactic va beneficia de ”o primă de carieră profesională acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională precum și de alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale pentru a susține activitatea didactică atât din sistemul de învățământ universitar, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar”. Plafonul de 500 lei/an școlar este valabil pentru anul școlar 2023-2024. Cheltuielile privind cursurile de pregătire profesională se suportă din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul Educație și Ocupare și pentru următorii ani școlari/universitari, în perioada anilor școlari/universitari 2023/2024 până în anul universitar 2026/2027 în conformitate cu obiectivele Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile existente cu această destinație.”

Ultima ofertă a Guvernului, prezentată duminică de sindicatele din educație, pe Facebook:

 • ”25% creștere salarială medie de la 1 iunie, pentru personalul didactic, prin modificarea OUG 53/2023;
 • 1500 de lei acordați pe 5 octombrie din fonduri europene pentru personalul didactic și didactic auxiliar (anual, până în 2027);
 • 500 de lei acordați pe 5 octombrie din fonduri europene pentru personalul nedidactic (anual, până în 2027);
 • Emiterea unei ordonanțe de urgență, care va avea în conținutul ei principiul potrivit căruia salariul profesorului debutant va fi cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, iar salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic, iar grila negociată cu reprezentanții Ministerului Educației, la solicitarea prim-ministrului, să fie aplicată în două tranșe. Prima tranșă de 50%, care va fi diferența dintre salariul maxim al fiecăruia prevăzut de noua lege de salarizare și salariul aflat în plată la 31 decembrie 2023, majorare care se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024.”

Citește și: Sindicatele din educație anunță luni dacă încetează greva, după o nouă ofertă a Guvernului. Proiecte: majorări salariale propuse și prime anuale

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.