Miercuri, 3 mai, încep înscrierile în clasa pregătitoare 2023-2024. Părinții pot completa cererile până pe 18 mai – prima etapă

0

CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024. Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 începe miercuri, 3 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Părinții vor completa cererile-tip de înscriere direct la unitatea de învăţământ sau online, caz în care trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru validarea cererii. Înscrierile se vor încheia pe 18 mai, listele elevilor înmatriculați, precum și numărul de locuri rămase libere, după prima etapă, urmând să fie afișate pe 31 mai. A doua etapă de înscrieri va avea loc în luna iunie.

În clasa pregătitoare 2023-2024 vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv, dar și cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, în baza recomandării eliberate de unitățile de învățământ preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).

Copiii pot fi înscriși la şcoala de circumscripţie (în acestă situație, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere) sau părintele poate opta pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie  – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

  • Criterii generale de departajare pe care şcolile le aplică în cazul în care numărul copiilor este superior numărului de locuri sunt: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi), existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
  • Criteriile specifice sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii. Acestea sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare 2023 – 2024 se desfășoară în perioada 3-18 mai. Cererile-tip de înscriere vor fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

  • Cerere-tip de înscriere (cererea-tip de înscriere poate fi descărcată de AICI).
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Listele cu elevii înscriși, precum și numărul de locuri rămase libere, după prima etapă de înscriere, vor fi afișate pe 31 mai, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2023 se va derula în perioada 6 – 12 iunie. În această etapă, cererile de înscriere pot fi depuse/transmise la secretariatul unităţii de învăţământ de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.