Înscrierea în clasa pregătitoare 2023-2024, București. Cum se vor forma clasele și cum se vor numi învățătorii – recomandările ISMB

0
Foto: pixabay.com

CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024. Copiii înscriși în clasa pregătitoare vor fi repartizați în clase în baza unei proceduri aprobate de fiecare școală, ”cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune”, prevede Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) recomandă aplicarea unui algoritm astfel încât distribuirea copiilor în clase să se facă în ordine alfabetică, pornind de la două liste organizate pe criteriul de gen. În plus, ISMB recomandă ca învățătorii să fie trași la sorți.

”Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii aprobate de consiliul de administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune”, prevede Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar.

În procedura privind înscrierea copiilor și constituirea formațiunilor de elevi în învățământul primar în anul școlar 2023-2024, ISMB propune școlilor o variantă de distribuire a copiilor în clase, dar și una de numire a învățătorilor la clasă. Ce prevede documentul:

  • ”Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face în baza procedurii aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ. Se recomandă ca toți elevii înscriși în unitatea de învățământ să fie ordonați alfabetic, realizându-se 2 liste organizate pe criteriul de gen. Distribuirea acestora pe clase se face în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa pregătitoare A, al doilea copil, în clasa pregătitoare B ș.a.m.d, până la ultima clasă, după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A și tot așa). Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se aplică separat celor 2 liste organizate pe criteriul de gen.”
  • ”În cazul copiilor gemeni, tripleți, părintele/ turorele legal instituit/ reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele/turorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.”
  • ”Conducerea unității de învățământ ia măsuri pentru distribuirea echilibrată în clase a elevilor cu CES pentru care au fost depuse documente doveditoare la dosar. În situația în care un elev cu CES a fost distribuit într-o clasă în care a mai fost distribuit un alt elev cu CES, acesta va fi distribuit în clasa imediat următoare.”
  • După constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, numirea cadrelor didactice de predare la clasa pregătitoare se face cu repectarea prevederilor din ROFUIP, conform cărora directorul școlii ”numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. ”Se recomandă ca, în acest demers, comisia de înscriere din unitatea de învățământ să procedeze la stabilirea cadrelor didactice de predare la clasa pregătitoare, prin tragere la sorți, în cadrul consiliului profesoral, cu invitarea partenerilor sociali și reprezentantului/reprezentanților CRP.”
Extras din Procedura ISMB privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Conform calendarului privind înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024, înscrierea copiilor va începe în data de 3 mai și se va încheia pe 18 mai. În această perioadă, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.  În cazul completării online, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru validarea cererii.

Circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, au fost deja afișate, potrivit calendarului.

  • Vezi aici circumscripțiile școlare din București și planul de școlarizare 2023-2024

În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv, și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here