Înscrierile la clasa pregătitoare 2023-2024 vor începe pe 3 mai. Ministerul Educației a anunțat calendarul aprobat prin ordin de ministru

0
Foto: pixabay.com

CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024. Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2023-2024, va începe pe 3 mai, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educației. Listele copiilor înscriși, precum și numărul de locuri rămase libere, după prima etapă de înscriere, vor fi afișate pe 31 mai. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 5-15 iunie.

Ministerul Educației a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul ministrului educației pentru aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.

Conform datelor furnizate de minister, în perioada 3-18 mai 2023 vor fi completate, depuse și validate cererile-tip de înscriere. Urmează prima etapă de înscriere, care se va desfășura astfel:

  • 19 şi 22 mai – procesarea cererilor-tip de înscriere şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie;
  • 23-29 mai – procesarea cererilor-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere; admiterea (în limita locurilor disponibile)/respingerea cererilor;
  • 30 mai – repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri, şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie;
  • 31 mai – afişarea, la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a listei candidaţilor înscrişi; afişarea numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere va începe pe 5 iunie și se va desfășura astfel:

  • 5 iunie – comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;
  • 6-12 iunie – depunerea/transmiterea şi validarea cererii-tip de înscriere de către părinţii ai căror copii nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ/care nu au participat la prima etapă de înscriere;
  • 13-14 iunie – procesarea cererilor-tip de înscriere;
  • 15 iunie – afişarea, la fiecare unitate de învăţământ, a listelor finale cuprinzând copiii înscrişi în clasa pregătitoare.

Pentru cea de-a doua etapă, cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere, precizează Ministerul Educației.

Părinţii/reprezentanţii legali completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile. Cererea se depune/se transmite şi se validează la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here