BACALAUREAT 2019. Luni încep probele scrise. Cum se desfășoară examenele și ce este interzis la BAC

2

BACALAUREAT 2019. Urmează o săptămână de foc pentru absolvenţii de liceu. Luni, 1 iulie, va avea loc prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – Limba și literatura română, urmând ca, în zilele următoare, să se desfășoare proba la Limba şi literatura maternă, proba obligatorie a profilului și cea la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate pe 8 iulie, iar cele finale pe 13 iulie.

Conform Ministerului Educației, pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare).

Probele scrise încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba la Limba şi literatura maternă este programată pe 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului – pe 3 iulie. Ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului şi specializării – se va desfăşura pe 4 iulie.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este programată pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Examenul naţional de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Calendarul examenului de bacalaureat național 2019, prima sesiune (iunie – iulie 2019) – Probele scrise: 

  • 1 iulie 2019: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 2 iulie 2019: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 3 iulie 2019: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 4 iulie 2019: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Rezultate BAC 2019, prima sesiune:

  • 8 iulie 2019: Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00)
  • 8 iulie 2019: Depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)
  • 9 – 12 iulie 2019: Rezolvarea contestațiilor
  • 13 iulie 2019: Afișarea rezultatelor finale

Examenul de bacalaureat naţional – 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011 și în baza Ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2019.

Cum se desfășoară examenele

 • Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.
 • Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
 • Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
 • După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.
 • La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
 • Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Ce este interzis în sala de examen

 • Este interzis accesul candidaţilor în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor nu sunt primiţi în examen.
 • De asemenea, se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice totodată candidaţilor să vină în sălile de examen cu telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Candidaţii nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.
 • Candidaţii care încalcă regulile de mai sus sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte
  persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
 •  Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Ministerul Educației Naționale a anunțat că pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scriseNumărul va fi disponibil în perioada 1 – 4 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Modele de subiecte BAC 2019 – probele scrise:

Corectarea și notarea lucrărilor

 • În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după
  validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.
 • În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:
  • preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
  • după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
  • preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.
 • În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, în situaţia în care, după
  desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.
 • Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se
  menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Citește și:

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.