Asociațiile de elevi cer control la ISJ Brașov și la cele trei colegii care dau afară elevii cu media sub 8.50: ”E o mentalitate toxică”

0
Foto: facebook.com

Asociațiile de elevi din România reacționează în cazul celor trei colegii din Brașov care au stabilit, prin regulamentele de organizare, că elevii cu medii sub 8.50 sau 8 sunt obligați să se transfere la alte școli. Asociațiile cer Ministerului Educației să trimită corpul de control pentru cercetarea Inspectoratului Școlar Brașov și a celor trei licee implicate. Totodată, elevii solicită Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov să dispună ”începerea cercetărilor inspectorului școlar general pentru infracțiunea de abuz în serviciu”.

Trei colegii din orașul Brașov – Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Colegiul Național Dr. „Ioan Meșota” și Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil”, condiționează, prin regulamentele de ordine interioară, continuarea studiilor elevilor, obligându-i pe cei care nu obțin media necesară să se transfere la un alt liceu.

  • În cazul Colegiului Andrei Șaguna, Regulamentul de organizare și funcționare prevede: Elevii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a, care la sfârşitul anului şcolar nu obţin media generală de minimum 8.50, mediile generale la limba română şi la matematică de minimum 8.00 sau media generală la purtare de minimum 9.50, sunt declaraţi necorespunzători cu standardele şcolare asumate prin contractul educaţional semnat de părinte în momentul înscrierii la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna” şi, în consecinţă, nu vor mai frecventa cursurile colegiului, fiind obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte şcoli. ”
  • În Regulamentul Colegiului Național ”Dr. Ioan Meșotă” se stabilește: ”Elevii din învăţământul gimnazial nu vor mai urma cursurile  în următoarele cazuri:

i. media la purtare pe un semestru este mai mică de 8,00 (opt).
ii. media anuală la disciplinele Limba și literatura română sau Matematică este mai mică de 7,00 (șapte), iar aceștia nu obțin nota minimă 7,00 (șapte) nici la reexaminarea care se va desfășura în perioada examenelor de corigență.

  • Contractul educațional semnat de părinții elevilor de la Colegiul Național de Informatică ”Grigore Moisil” prevede că acesta va înceta ”de drept” dacă media generală a elevului scade sub 8.50, media la purtare scade sub 10, iar media la disciplinele de studiu care sunt testate în Evaluarea Națională scade sub 7.

Asociațiile de elevi din România condamnă, într-un comunicat de presă, ”neglijenţa Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi a directorilor unităţilor de învăţământ”, atrăgând atenția că ””debarasarea” de elevii care nu reuşesc să atingă o anumită performanţă nu reprezintă, în fapt, decât perpetuarea mentalităţii elitismului în sistemul de învăţământ, o mentalitate toxică ce se concentrează în mod expres pe elevii ce obţin premii la olimpiade şi concursuri, respectiv medii foarte mari, fără a încerca sprijinirea elevilor ce au deficienţe de învăţare şi ajutarea lor în a-şi remedia situaţia.”

Elevii spun totodată că prevederile acestor regulamente reprezintă şi încălcarea legislaţiei în vigoare” și ”orice regulament care încalcă un act normativ superior poate fi acţionat în instanţă pentru anulare”.

”Soluţia pentru un elev care „nu poate face faţă targetului stabilit” nu este excluderea lui din unitatea de învăţământ în cauză, acest fapt contribuind la segregarea deja existentă între liceele considerate „de elită” şi restul liceelor. (…) 

Pe cale de consecinţă, solicităm public Ministerului Educaţiei Naţionale să trimită corpul de control pentru cercetarea ISJ Braşov şi a celor trei licee implicate. Totodată, solicităm Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov să dispună începerea cercetărilor inspectorului şcolar general pentru infracţiunea de abuz în serviciu”, anunță Asociațiile de elevi.

Comunicatul integral al Asociațiilor de elevi:

Asociaţiile de elevi din România condamnă neglijenţa directorilor şi inspectorului şcolar general al judeţului Braşov referitor la „Fenomenul Braşov”!

În spaţiul public au apărut recent informaţii referitor la trei licee din municipiul Braşov (Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”, Colegiului Naţional Dr. Ioan Meşota şi Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil”), care prin regulamentele de ordine interioară condiţionează continuarea studiilor acestora, astfel obligând elevii să se transfere la un alt liceu dacă nu obţin media necesară. Asociaţiile de elevi din România condamnă ferm neglijenţa Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi a directorilor unităţilor de învăţământ, fiind solidare cu elevii din judeţul Braşov.

Dorim să atragem, în primul rând, atenţia asupra faptului că orice prevedere care limitează accesul liber la educaţie al elevilor constituie un atentat la principiul echităţii care, conform art. 3, lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, este unul din fundamentele pe care se constituie sistemul de învăţământ românesc. Astfel, „debarasarea” de elevii care nu reuşesc să atingă o anumită performanţă nu reprezintă, în fapt, decât perpetuarea mentalităţii elitismului în sistemul de învăţământ, o mentalitate toxică ce se concentrează în mod expres pe elevii ce obţin premii la olimpiade şi concursuri, respectiv medii foarte mari, fără a încerca sprijinirea elevilor ce au deficienţe de învăţare, conform art. 72, alin. 2 din Legea educaţiei, şi ajutarea lor în a-şi remedia situaţia.

Considerăm totodată că reglementările introduse în regulamentele de ordine internă ale liceelor denotă o interpretare eronată a directorilor faţă de scopul evaluării şi notării, acesta nefiind efectuarea unei filtrări în sistem şi ierarhizarea elevilor în funcţie de capacităţile intelectuale, ci analizarea situaţiilor unde elevii nu şi-au însuşit anumite competenţe şi cunoştinţe pentru ca ulterior activitatea de predare-învăţare să fie eficientizată.

Atragem atenţia că prevederile acestor regulamente reprezintă şi încălcarea legislaţiei în vigoare. Mai exact, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar instituie la art. 148 dreptul elevilor de a se transfera la o altă unitate de învăţământ. Or, exercitarea unui drept reprezintă o opţiune a cetăţenilor, iar dacă elevii nu îşi doresc să se transfere, ei nu pot fi în niciun fel constrânşi.

Totodată, ne exprimăm profunda îngrijorare privind atitudinea inspectorului şcolar general al judeţului Braşov care a declarat pentru o publicaţie online următoarele: „este un regulament intern pe care şcolile l-au stabilit în Consiliul de Administraţie şi, în condiţiile în care acel regulament este semnat de părţile implicate, cred că el devine obligatoriu. Sunt colegii care au performanţă şi care, pentru a-şi menţine ştacheta aşa cum şi-au propus, au impus aceste medii pentru a putea rămâne. (…) fiecare unitate şcolară are acest regulament intern şi fiecare unitate poate stabili condiţii legate de activitatea pe care o desfăşoară, de rezultatele pe care şi le doresc. Sunt ţinte pe care şi le-au stabilit şi sunt indicatori de management şi nu cred că ar trebui să privim lucrurile din perspectiva segregării. Dacă acel copil nu poate face faţă targetului stabilit, el este îndrumat spre o altă unitate şcolară. Acest lucru se întâmplă şi cu consultarea unui psiholog”.

Referitor la cele de mai sus, facem următoarele precizări:

– Regulamentele de ordine internă ale unităţilor de învăţământ trebuie întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, ele fiind realizate în baza ROFUIP. Pe cale de consecinţă, orice regulament care încalcă un act normativ superior poate fi acţionat în instanţă pentru anulare.

– Chiar dacă părinţii au semnat un contract, acesta nu este obligatoriu pentru părţi dacă nu respectă legile în vigoare, simpla înţelegere a părţilor neputându-se abate de la acestea.

– Soluţia pentru un elev care „nu poate face faţă targetului stabilit” nu este excluderea lui din unitatea de învăţământ în cauză, acest fapt contribuind la segregarea deja existentă între liceele considerate „de elită” şi restul liceelor. Această situaţie află în totală opozanţă cu principiul echităţii, iar fiecare şcoală ar trebui să aibă capacitatea de a asigura acelaşi nivel de învăţare pentru elevi, iar în cazul existenţei deficienţelor, să se pună accent pe remedierea lor.

Pe cale de consecinţă, solicităm public Ministerului Educaţiei Naţionale să trimită corpul de control pentru cercetarea ISJ Braşov şi a celor trei licee implicate. Totodată, solicităm Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov să dispună începerea cercetărilor inspectorului şcolar general pentru infracţiunea de abuz în serviciu.

Tragem un semnal de alarmă pentru toate unităţile de învăţământ din ţară ce adoptă această practică le recomandăm să înceapă de îndată să ia măsuri pentru intrarea în legalitate.”

Trei colegii din Brașov au stabilit, prin regulamentele de organizare și funcționare sau prin contractul educațional, că elevii de gimnaziu vor fi dați afară din școală, dacă nu obțin, la sfârșitul anului școlar, o medie generală minimă – 8.50 în cazul unuia dintre colegii. Informația a fost publicată de educațieprivata.ro, după ce a fost semnalată pe pagina de Facebook ”Părinții cer schimbare”.

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here