Admiterea la liceu 2023. Locurile rămase libere pentru etapa a doua la liceele și colegiile din București – procedura ISMB

0

ADMITERE LICEU 2023, București. Peste 600 de locuri au rămas libere la liceele și colegiile din București pentru etapa a doua de admitere la liceu. Cererile de înscriere se depun/transmit în perioada 7-9 august, iar repartizarea candidaților va avea loc în intervalul 10-11 august. Conform procedurii emise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în cererea de înscriere, candidații vor completa maximum 10 opțiuni.

Lista locurilor rămase libere pentru etapa a doua de admitere în învățământul liceal de stat în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2023-2024, a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) – vezi lista AICI.

Printre liceele unde au mai rămas locuri libere, după repartizarea computerizată și rezolvarea situațiilor speciale, se numără:

 • Colegiul Naţional „Sfântul Sava”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.67
 • Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.32
 • Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, specializarea Filologie – bilingv germană: 1 loc. Ultima medie: 9.15
 • Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”, specializarea Filologie – bilingv engleză: 2 locuri. Ultima medie: 9.35
 • Colegiul German „Goethe”, specializarea Filologie – bilingv germană: 1 loc. Ultima medie: 8.21
 • Colegiul Naţional „Ion Neculce”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.12
 • Liceul Teoretic „Jean Monnet”, specializarea Științe Sociale: 1 loc. Ultima medie: 9.07
 • Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, specializarea Matematică-Informatică: 2 locuri. Ultima medie: 9.37
 • Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, specializarea Filologie: 3 locuri. Ultima medie: 9.2
 • Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, specializarea Ştiinţe Sociale: 2 locuri. Ultima medie: 9.25
 • Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, specializarea Ştiinţe ale Naturii: 1 loc. Ultima medie: 9.6
 • Colegiul Național „Școala Centrală”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.07
 • Colegiul Național „Matei Basarab”, specializarea Ştiinţe ale Naturii: 1 loc. Ultima medie: 9.47
 • Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Matematică-Informatică: 3 locuri. Ultima medie: 9.25.
 • Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Ştiinţe ale Naturii: 1 loc. Ultima medie: 9.3.
 • Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Ştiinţe Sociale: 3 locuri. Ultima medie: 9.17
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, specializarea Matematică-Informatică: 1 loc. Ultima medie: 9.22
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, specializarea Ştiinţe ale Naturii: 1 loc. Ultima medie: 9.27
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.12
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, specializarea Ştiinţe Sociale: 1 loc. Ultima medie: 9.17
 • Colegiul Naţional „Elena Cuza”, specializarea Matematică-Informatică: 1 loc. Ultima medie: 9.37
 • Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, specializarea Matematică-Informatică: 1 loc. Ultima medie: 9.67
 • Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, specializarea Filologie: 1 loc. Ultima medie: 9.37

Potrivit procedurii ISMB, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal se repartizează candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat. La această etapă pot participa atât candidații din seria curentă, cât și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024.

Pentru acești candidați, repartizarea în etapa a doua de admitere se realizează de către Comisia de admitere a municipiului București (CAMB), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunilor exprimate în cererile de înscriere și în limita locurilor rămase libere după repartizarea computerizată și după rezolvarea situațiilor speciale. În cerere, candidații exprimă un număr de maxim 10 opțiuni, se precizează în document.

În procedură se mai menționează că repartizarea acestor candidați ”în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de 24 de elevi se face cu respectarea criteriului referitor la media de admitere (media de admitere a candidatului este mai mare sau egală cu media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată, la profilul, specializarea, clasa de la liceul/colegiul respectiv, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidații de etnie romă sau pentru candidații cu CES), fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă”.

Candidații care se pot înscrie în etapa a doua de admitere la liceu:

 • candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;
 • candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă;
 • absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 și care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ;
 • absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională și nu li se poate calcula media de admitere;
 • absolvenți ai învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națională;
 • candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua.

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere se face după repartizarea candidaților cu medie de admitere.

 • Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut examenul de Evaluare Națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere, precum și pentru absolvenții învățământului gimnazial care au studiat o perioadă din învățământul gimnazial în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Națională, dar au medie generală de absolvire a gimnaziului, calculată ca medie aritmetică a rezultatelor obținute doar în anii de studiu parcurși în România, repartizarea se realizează de către CAMB, după repartizarea celor cu medie de admitere, conform calendarului admiterii, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII și în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere, în limita locurilor libere. Acești candidați nu pot fi repartizați în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de 24 de elevi. (procedura ISMB)
 • Pentru absolvenții învățământului gimnazial cu studii gimnaziale efectuate integral în străinătate, repartizarea se realizează de către CAMB, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere, în limita locurilor rămase libere după repartizarea absolvenților învățământului gimnazial cu medie de absolvire a claselor V-VIII. (procedura ISMB)

Depunerea cererilor de înscriere pentru etapa a doua de admitere la liceu, București:

Calendarul admiterii la liceu 2023, București – etapa a doua:

După repartizarea computerizată din 19 iulie, în București, 440 de candidați au rămas de repartizat, conform datelor publicate de Ministerul Educației. În perioada 26 – 28 iulie, au fost soluționate situațiile speciale, iar vineri, 28 iulie, a fost demarată etapa a doua de admitere prin publicarea locurilor libere.

Citește și: Începe etapa a doua a admiterii la liceu 2023. Vineri se afișează locurile libere. Cererile de înscriere se depun în perioada 7-9 august

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.