Copiii ucraineni vor fi înscriși ca audienți în școlile din România și vor fi trecuți în cataloage provizorii – ordonanță de urgență

0

Copiii din Ucraina vor fi înscriși ca audienți în unitățile de învățământ din România și vor fi trecuți în cataloage provizorii până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe, prevede ordonanța de urgență adoptată de Guvern privind stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, publicată marți seara în Monitorul Oficial.

”Prin audient se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din
altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorității competente, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe”, se arată în ordonanță.

Potrivit documentului, minorii din Ucraina înscriși ca audienți pot dobândi calitatea de elev în România după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

Ce prevede ordonanța de urgență:

 • Minorii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecție internațională conform Legii azilului în România, beneficiază de următoarele drepturi în domeniul educației: a) dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții și cu finanțare din aceleași bugete ca pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii români; b) dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale.
 • Prin audient se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorității competente, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe”
 • Finanțarea cheltuielilor pentru drepturile prevăzute mai sus se asigură din aceleași bugete și în același cuantum ca și pentru elevii statului român.
 • Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, va asigura cuprinderea tuturor minorilor refugiați din Ucraina în sistemul de învățământ românesc, prin asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice.
 •  În situația în care resursa umană este insuficientă, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare.
 • Copiii din Ucraina vor fi integrați în formațiuni de studiu/grupe/clase indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea.
 • Procedura de înscriere a minorilor ucraineni ca audienți la cursurile unităților de  învățământ va fi stabilită prin ordin al ministrului educației.
 • În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, minorii din Ucraina vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unitățile de învățământ conform legislației în vigoare și li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate. În situația în care nu sunt vaccinați, aceștia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății.
 •  Ulterior dobândirii statutului de audienți, aceștia au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa la activitățile educative din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și la activitățile extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;

b) dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

c) dreptul de a beneficia de facilitățile pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar din România;

d) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă;

e) dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare. Finanțarea cheltuielilor se asigură din aceleași bugete ca și pentru elevii statului român.

 • La nivelul inspectoratelor școlare se va constitui o comisie formată din: inspectorul școlar general, 2 inspectori școlari, 3 cadre didactice și un psiholog/consilier școlar pentru coordonarea activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere. Procedura de organizare și funcționare a comisiei se aprobă prin ordin al ministrului educației.
 • Minorii din Ucraina înscriși ca audienți pot dobândi calitatea de elev în România după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației.
 • Ministerul Educației poate aproba în anii universitari 2021—2022 și 2022—2023 universităților/instituțiilor de învățământ superior un număr suplimentar de locuri — în limita a 20% din capacitatea de școlarizare stabilită de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii solicitat — destinat școlarizării studenților înmatriculați la instituții de învățământ superior din Ucraina.

Citește și: Guvern: Toţi copiii ucraineni aflaţi pe teritoriul României vor beneficia de dreptul la educaţie în unităţile de învăţământ din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.