Ordinul ministrului Educației privind învățarea online: Ce activități trebuie să desfășoare profesorii. Elevii, obligați să participe la cursuri

0
Foto: pixabay.com

Ordinul ministrului Educației privind învățarea online cuprinde măsurile ce vor fi luate la nivel de minister, inspectorate școlare și unități de învățământ pentru desfășurarea cursurilor, dar și ce activități trebuie să desfășoare cadrele didactice. Totodată, documentul stabilește obligația elevilor de a participa la activitățile online, precum și cea a părinților de a asigura accesul copiilor la aceste activități.

Ordinul 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar prevede că ”părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/ elevului la activitățile de învățare online organizate de unitatea de învățământ”.

”Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare online stabilite de unitatea de învățământ”, mai stabilește documentul.

De asemenea, în ordinul semnat de ministrul Monica Anisie se arată că, pentru preșcolarii și elevii din mediile dezavantajate, ”inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților locale și al altor parteneri educaționali, iau măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare și a accesului la activități de învățare prin identificarea nevoilor și a soluțiilor de dotare cu echipamente informatice și conectare la internet”.

Note, calificative, planuri de recuperare

Conform documentului:

  • la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea online poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ/notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal.
  • unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare online. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

Evaluare online

Ordinul de ministru prevede totodată că Ministerul Educației ”poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul României a stării de urgență) și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată și online”.

”Ministerul Educației și Cercetării actualizează actele normative care reglementează fișa postului cadrelor didactice și evaluarea acestora, incluzând atribuții specifice și indicatori de performanță, referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare online”, se mai arată în ordinul de ministru.

Măsuri la nivelul unităților de învățământ

În ceea ce privește activitățile pe care școlile trebuie să le desfășoare pentru a facilita învățarea online, ordinul prevede printre altele:

  • colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu inspectoratul școlar pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, în funcție de nevoile identificate.
  • stabilește împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată.
  • realizează împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care include activitățile de învățare online pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora.
  • stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților online de către cadrele didactice.
  • aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice și alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității suport pentru învățarea online, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activității.
  • actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu atribuții referitoare la activitățile de învățare online. 

Activități desfășurate de cadrele didactice

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care cadrele didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ.

Activități desfășurate de educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar și învățători/profesori pentru învățământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I și a II-a:

Activități desfășurate de învățători/profesori pentru învățământ primar de la clasele a III-a și a IV-a și de profesori diriginți:

 

Activități desfășurate de cadrele didactice:

Vezi aici integral ORDINUL nr 4135 din 21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

Planul național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor:

 

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here