Definitivat 2022. Subiectele primite de candidați la proba scrisă și baremele de notare. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iulie UPDATE

0

DEFINITIVAT 2022. Proba scrisă a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar – sesiunea 2022 a avut loc astăzi. Subiectele și baremele de evaluare pentru fiecare disciplină/specialitate au fost publicate pe site-ul subiecte.edu.ro. Primele rezultate obținute de candidați (înainte de contestații) vor fi afișate pe 27 iulie.

UPDATE Subiectele și baremele de evaluare la proba scrisă a examenului de definitivat 2022 au fost publicate pe subiecte.edu.ro.

Potrivit Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele inițiale, înainte de contestații, vor fi publicate în data de 27 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse în perioada 27-28 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt). Înainte de proba scrisă, candidații au susținut, într-o primă etapă eliminatorie, două inspecţii şcolare de specialitate și evaluarea portofoliului profesional personal.

Conform metodologiei, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliu, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here