Bacalaureat 2022. Subiectele și baremul de corectare la Limba și literatura română UPDATE

0

BACALAUREAT 2022. Absolvenții de liceu au susținut luni, 20 iunie, proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Candidații au avut de rezolvat varianta 6 de subiecte. Baremul de corectare și subiectele au fost publicate pe subiecte.edu.ro. 

UPDATE Subiectele și baremul de corectare la Limba și literatura română – BAC 2022 au fost publicate pe subiecte.edu.ro.

Subiecte și barem Limba și literatura română, BAC 2022

Barem Limba și literatura română – Real/Tehnologic BAC 2022

Subiecte Limba și literatura română – Real/Tehnologic BAC 2022

Barem Limba și literatura română  – Uman/Pedagogic BAC 2022

Subiecte Limba și literatura română – Uman/Pedagogic BAC 2022


Subiectele primite de candidați la Limba și literatura română – BAC 2022:

 • Subiectul I: Candidații au avut mai multe cerințe de rezolvat pe baza unui fragment din ”Doamna Elena Cuza” de Nicolae Iorga. La punctul I.B, ei avut de redactat un text de minimum 150 cuvinte, în care să argumenteze ”dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoție”, raportându-se atât la informațiile din fragmentul extras din textul ”Doamna Elena Cuza” de Nicolae Iorga, cât și la experiența personală sau culturală.
 • Subiectul al II-lea: Candidații au avut de prezentat, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă dintr-un text de Cezar Petrescu (”Întunecare”).
 • Subiectul al III-lea: Absolvenții de Real/Tehnologic/Vocațional (mai puțin profilul Pedagogic) au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități ale unei comedii studiate. Cei de la Uman/Pedagogic au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată.

Subiecte Limba și literatura română  – Real/Tehnologic/Vocațional BAC 2022

Sursa: ziarulunirea.ro

Subiecte Limba și literatura română  – Uman/Pedagogic BAC 2022

Sursa: ziarulunirea.ro

Marți, 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

 • Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.
 • În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
 • Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație publică subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale candidaților din județul Călărași vor fi evaluate digitalizat în cadrul unui program-pilot derulat în premieră în acest an.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie:

    • 8-10 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D
    • 14 -16 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Citește și:

Modele de subiecte BAC 2022

Subiecte Simulare BAC 2022

Subiecte BAC 2022, sesiunea specială

Teste de antrenament Bacalaureat 2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.