Granturi de până la 200.000 de euro pentru reducerea abandonului școlar. Școlile se pot înscrie până pe 21 ianuarie – condiții și pașii de urmat

0

Ministerul Educației a lansat invitația de participare la schema de granturi din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat de PNNR, în care cel puțin 2.500 de școli dintr-un total de 3.235 de școli eligibile pot primi granturi în valoare de maximum 200.000 euro/școală. Potrivit consilierului ministrului Educației, Radu Szekely, toate școlile se pot înscrie, nu doar cele incluse în lista inițială, cu condiția să se încadreze într-un grad de vulnerabilitate și să existe risc de abandon școlar. Declarațiile de intenție vor fi transmise până la data de 17 ianuarie 2022.

UPDATE Termenul-limită pentru transmiterea intenției de participare a fost prelungit până în data de 21 ianuarie 2022, inclusiv, a anunțat Ministerul Educației.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar, identificate prin proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, interveneție și compensare pentru a crește participarea școlară”, se precizează pe site-ul Ministerului Educației.

  • Conform sursei citate, sunt acceptate declarații de intenție din partea unităților de învățământ care nu se află pe lista celor 3.235 de școli eligibile, dar care îndeplinesc criteriile de vulnerabilitate descrise în HG 1.309/2021.
  • Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani.
  • Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Declarațiile de intenție pot fi transmise până la data de 17 ianuarie 2022. Înscrierile se fac AICI.

Radu Szekely, consilierul ministrului Educației, anunța, vineri, într-o postare pe Facebook, că s-a lansat procedura de înscriere în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, ”o procedură foarte simplă, care începe cu un fel de scrisoare de intenție, un formular online care ia 3-5 minute”.

”Toate școlile se pot înscrie, nu doar cele incluse în lista inițială, cu condiția să se încadreze într-un grad de vulnerabilitate și să existe risc de abandon școlar”, preciza Radu Szekely.

”Școlile selectate vor avea 3 ani să demonstreze că descentralizarea și soluțiile individuale chiar funcționează. Pot organiza și finanța cam tot ce cred că e mai bine pentru a se asigura că toți copiii și tinerii au șanse egale: școală după școală, ore remediale one-on-one sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, planuri individuale de învățare, sprijin colegial între elevi, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, Programe „A 2-a Șansă”, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, comunități de practică, coaching, leadership, participare la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediu public–privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, parteneriate cu alte școli, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, și orice altă soluție fezabilă la nivel local”, a mai scris consilierul ministrului Educației.


Guvernul a aprobat în luna decembrie Hotărârea privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Anunțul Ministerul Educației din data de 30 decembrie:

”Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/școală pentru cel puțin 2.500 de unități de învățământ de stat, de nivel primar si gimnazial cu prioritate de intervenție ridicată, din lista celor 3.235 de școli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). Unitățile de învățământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației în luna ianuarie a anului 2022. Până la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unități de învățământ vor beneficia de finanțare.

Din perspectiva obligațiilor asumate prin PNRR, prin adoptarea acestui act normativ este atins Jalonul 462, asumat prin Componenta 15 – Educație din PNRR, Reforma 3 – Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4 – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

MATE este principalul instrument prin care vor fi realizate cele două obiective generale ale PNRAS: creșterea autonomiei și a capacității unităților de învățământ în utilizarea resurselor, respectiv monitorizarea elevilor în risc de abandon școlar si părăsire timpurie a școlii, precum și sprijinirea unităților de învățământ în colectarea de date relevante si realizarea planurilor de activități individualizate și formare. Mai precis, MATE reprezintă un instrument pentru avertizare privind riscul de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și pentru intervenția în vederea reducerii acestora. MATE conține atât cadrul metodologic, procedurile operaționale și un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului, cât și un pachet de măsuri și acțiuni care vor contribui într-o manieră integrată la avertizarea timpurie și reducerea riscului, structurat pe trei componente: prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar. MATE se bazează pe cinci piloni: abordare multidisciplinară, colaborare, măsuri de prevenire, intervenții diferențiate pe niveluri de gravitate a situației și pregătirea cadrelor didactice.

Tipurile de activități eligibile in PNRAS sunt foarte diversificate:

  • activități pedagogice și de sprijin – cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor si mediatorilor școlari în comunitățile roma, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri școlare și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar);
  • activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri, activități de networking școlar etc.
  • achiziția de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar. Formarea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here