Competenţele financiare şi juridice, introduse în curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial – lege promulgată

0

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, un act normativ pentru modificarea Legii educaţiei naţionale, care prevede completarea curriculumului naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial cu încă un domeniu de competenţe-cheie: competenţele financiare şi juridice.

Proiectul de lege prin care sunt introduse noile competențe pentru formarea elevilor din învățământul primar și gimnazial a fost adoptat în luna octombrie de Senat, în calitate de cameră decizională. Inițial, propunerea legislativă prevedea introducerea competențelor de educație financiară în învăţământul preuniversitar, alături de cele de educaţie antreprenorială, însă în Senat, aceasta a fost completată cu educația juridică.

Amendamentul a fost propus de fostul ministru al Educației, Monica Anisie, care motiva: ”Dobândirea competenţelor juridice şi etice, alături de cele financiare şi antreprenoriale, reprezintă un prim pas către stabilirea unei perspective solide a tânărului privind rolul, responsabilităţile şi capacităţile acestuia de a iniţia şi dezvolta o afacere. Nu este suficient ca tinerii să dobândească competenţe antreprenoriale, să ştie cum să administreze o afacere din punct de vedere financiar, este nevoie să înţeleagă şi să integreze şi comportamente responsabile din punct de vedere juridic. În anul 2018, într-un studiu lansat privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, Comisia Europeană califică cunoştinţele juridice ca necesare încă din primii ani de studiu.”

Legea promulgată stabilește că ”Ministerul Educaţiei elaborează programele până la începutul anului şcolar următor publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României”.

  • Legea în forma promulgată:

  • Ce prevede Legea educației naționale la articolul 68:

”Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale, financiare şi juridice (noua prevedere)
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.”

După votul din Senat, Asociația VeDem Just saluta modificarea Legii educației naționale și preciza că în prezent, datorită eforturilor asociației, ”educația juridică se studiază ca opțional în curriculum la decizia școlii de către 6.900 de elevi din 122 unități școlare, situate în 33 de județe și este predată de către 138 de profesori instruiți de asociație”: ”Scopul acestei materii este responsabilizarea tinerilor, înțelegerea și apărarea concretă a drepturilor, diminuarea delincvenței juvenile, scăderea numărului de victime minori, creșterea gradului de înțelegere și acceptare a actelor normative, respectarea autorității statului, apropierea justiției de cetățean.

Asociația propune Ministerului Educației să accepte oferta de parteneriat pentru alcătuirea programei de educație juridică în vederea implementării sale în toată țara, începând cu următorul an școlar și pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice mai multe resurse ce pot fi utlizate cu succes la ore: ghidul Elevul și Legea, inclusiv în limba semnelor române, care este tradus în mai multe limbi străine și este acceptat ca resursă internațională de către UNODC, aplicația pentru mobil Lege-n-Dar, secțiunea tur virtual în tribunal, procese simulate cu actori minori.”

Citește și: Lista disciplinelor la care se susțin teze în anul școlar 2021-2022. Elevii de clasa a VIII-a și de liceu au o teză mai puțin – document

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here