Evaluarea Națională 2021. Cîmpeanu: Corectura se va face încrucișat. Din păcate, rezultatele vor fi afectate de caracterul atipic al acestui an

0

Lucrările de la Evaluarea Națională 2021 vor fi corectate în alte județe decât cele în care elevii susțin examenul, a declarat, luni, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Potrivit calendarului Evaluării Naționale, primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14.00, iar contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Nota obținută după contestație va fi nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată la evaluarea inițială a lucrării.

”Corectura se va face încrucișat, așa cum am inițiat acest sistem încă din anul 2015, în alte județe decât cel în care susțin examenul. Sunt 94 de centre de evaluare”, a precizat, luni, la TVR 2, Sorin Cîmpeanu.

Cum se corectează lucrările

Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională 2021, evaluarea lucrărilor se face în felul următor:

 • În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.
 • În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită o nouă evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiți anterior.
 • În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o nouă comisie de contestații formată din doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se va face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

”Rezultatele vor fi afectate de caracterul complet atipic al acestui an”

”Simularea (Evaluării Naţionale – n.r) a avut rezultate neașteptat de bune, au fost 65,6% elevii care au reușit să promoveze în comparaţie cu un nivel de până la 40% în anii anteriori, care nu au fost ani afectaţi de pandemie. Acesta este un motiv de optimism. Pe de altă parte, este şi o îngrijorare cu privire la modul în care elevii vor reuşi şi pe parcursul examenului propriu-zis de Evaluare Naţională să depăşească dificultăţile pe care le-au avut pe perioada crizei sanitare.

Este în același timp și prima generaţie care ajunge la examenul de Evaluare Naţională, după ce a început cu clasa pregătitoare. Va fi un moment de bilanţ pentru a face o comparaţie între profilul proiectat al absolventului de gimnaziu, în urmă cu 9 ani, şi profilul realizat în acest moment. Sigur că da, din păcate, rezultatele vor fi afectate de caracterul complet atipic al acestui an”, a mai spus Sorin Cîmpeanu, la TVR 2.

Potrivit ministrului, subiectele de la Evaluarea Națională sunt asemănătoare cu cele pe care le vor primi tinerii de 15 ani la evaluarea PISA de anul viitor.

”Pe de altă parte însă, sperăm ca numărul celor care se vor prezenta la examen să fie cât mai aproape de cei 131.177 de elevi înscrişi, pentru că, altfel, ar însemna că sunt elevi care, deși fi putut să susţină examenul de Evaluare Naţională, nu s-au prezentat, deci ar fi un interes scăzut pentru finalizarea şcolii. (…) Sunt convins de asemenea că există o șansă mare în rezultate bune și datorită faptului că acești elevi au făcut și clasa pregătitoare. Dar, la fel ca și ei, recunosc am și eu emoții cu privire la rezultate”, a mai precizat ministrul Educației.

Calendarul Evaluării Naționale 2021

 • 7-11 iunie 2021 – înscrierea candidaților
 • 22 iunie 2021 – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematică – probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14,00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
 • 29 iunie 2021 (orele 16,00 – 19,00) – 30 iunie 2021 (orele 8,00 – 12,00) – depunerea contestaţiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor
 • 4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here