Evaluarea Națională 2021 începe marți cu proba la Limba și literatura română. Sfaturi pentru elevi în ziua examenului

0

Evaluarea Națională 2021 pentru absolvenții de clasa a VIII-a începe marți, 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Joi, 24 iunie, elevii vor susține proba la Matematică, iar pe 25 iunie la Limba şi literatură maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 29 iunie, urmând ca cele finale, după soluționarea contestațiilor, să fie publicate pe 4 iulie. Marți, înainte de începerea probei la Română, elevii vor primi codul unic de identificare, pe care îl vor folosi pentru a afla, după afişare, rezultatele obţinute.

Potrivit ministrului Educației, 90% dintre absolvenții de clasa a VIII-a din totalul de 147.650 de elevi s-au înscris pentru a susține Evaluarea Națională 2021. Pentru prima dată, absolvenții clasei a VIII-a vor avea de rezolvat subiecte de tipul testelor PISA, fiind prima generație care a început școala cu clasa pregătitoare.

Zilele trecute, Ministerul Educației a publicat un ghid pentru candidați, în care sunt cuprinse informații privind organizarea examenului, desfășurarea probelor scrise, dar și sfaturi despre gestionarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe.

Ce trebuie să știe candidații despre Evaluarea Națională 2021:

Cum se face accesul în școală

 • Organizarea accesului în unitatea de învăţământ se face prin stabilirea circuitelor funcţionale prin demarcare cu benzi vizibile, care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzătoare între persoane.
 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ/comisia de examen.
 • Intrarea se poate face prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de candidați. În cazul în care această separare nu este posibilă, este necesară respectarea distanţării fizice de minimum 1 m între persoanele care intră în centrul de examen. Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii candidaților pentru a limita punctele de contact.
 • Vor fi evitate staționarea în fața unității de învățământ și formarea de grupuri mari de candidați în curtea școlii.
 • La intrare, după dezinfectarea mâinilor și primirea unei măști, candidații vor fi îndrumaţi direct în sălile de examen.

Măsuri de siguranță epidemiologică

 • În centrele de examen vor exista echipamente și materiale de protecție.
 • Intrările/ieșirile și sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate corespunzător.
 • Punctele de acces/ieșire și culoare vor fi dezinfectate în mod regulat.
 • În sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.
 • În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 • Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare.
 • Sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.
 • În incinta centrului de examen se va purta obligatoriu masca de protecție.
 • Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.
 • Este interzis schimbul de obiecte personale.
 • Centrele de examen vor beneficia de asistență medicală.

Când începe și cât durează examenul

 • Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8,00 până la ora 8,30.
 • Examenul va începe la ora 9,00.
 • Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare.
 • Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Care sunt pașii ce trebuie urmați odată aflați în sala de examen

 • Candidații vor fi dirijați de către asistenți direct către locul destinat în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic.
 • În intervalul 8.30 – 9.00, candidații vor fi legitimați și li se va explica modul de desfășurare a probei.
 • Începând cu ora 9,00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne.
 • Candidaţii vor completa caseta de indentificare în maximum 15 minute, iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidați şi vor secretiza caseta.
 • La probele scrise ale Evaluării Naționale 2021, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei și, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi și creion negru.
 • Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de asistenți.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei nu se consideră semn particular delimitarea propoziţiilor în frază.
 • La proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.
 • La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră.
 • La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

Este permis accesul în sala de examen cu obiecte personale?

 • Se interzice candidaților să intre în sala de examen cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.
 • Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită nu sunt primiți în examen.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 a lucrării elevului eliminat.

Este permisă comunicarea între candidați pe parcursul examenului?

 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidați sau cu exteriorul.
 • Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză.
 • Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.

Se pot preda lucrările înaintea expirării termenului alocat pentru examen?

 • Candidații care doresc să predea lucrările scrise înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor.
 • Candidații NU părăsesc sala de examen cu subiectele, având obligația să predea broșura care conține atât subiectele, cât și rezolvarea acestora.

Rezultatul contestației afectează nota obținută inițial?

 • Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.
 • Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
 • În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Sfaturi pentru elevi în ziua examenului

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, gumă de șers, riglă, apă, șervețele!
 • Când primești broșura, citește subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citește din nou, în întregime, toate subiectele și folosește cel puțin 5 minute pentru a te obișnui cu cerințele.
 • Identifică tipul de cerințe specific fiecărui subiect și concentrează-te să înțelegi cerința fiecărui subiect. Alege să începi cu subiectul pe care îl stăpânești cel mai bine și fă-i acestuia, în minte sau pe ciornă, un plan schematic de rezolvare.
 • Repartizează pe ciornă timpul pentru fiecare subiect. Urmărește să te încadrezi în timpul pe care ți l-ai propus, păstrând o rezervă de timp pentru a citi și a corecta la final, dacă este cazul.
 • În situația în care constați că există riscul de a depăși durata de timp alocată subiectului la care lucrezi, este preferabil să închei fraza și să continui cu alt subiect.
 • Rezervă-ți un interval de 10-15 minute, la final, pentru citirea și verificarea întregii lucrări.

Absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost în izolare/carantină sau care din alte motive, justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială. Dacă aceştia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfăşurate în perioada 22-25 iunie 2021.

Calendarul Evaluării Naționale 2021

 • 7-11 iunie 2021 – înscrierea candidaților
 • 22 iunie 2021 – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematică – probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14,00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
 • 29 iunie 2021 (orele 16,00 – 19,00) – 30 iunie 2021 (orele 8,00 – 12,00) – depunerea contestaţiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor
 • 4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here