Evaluarea Națională 2021. Ghidul pentru elevi, publicat de Ministerul Educației: informații despre condițiile de examen și desfășurarea probelor

0
Sursa foto: edu.ro

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021. Absolvenții clasei a VIII-a vor susține săptămâna viitoare examenul de Evaluare Națională. Ministerul Educației a publicat, luni seară, un ghid informativ destinat candidaților, dar și părinților acestora, în care sunt cuprinse informații utile despre condițiile de examen, de natură organizatorică și sanitară, precum și despre desfășurarea propriu-zisă a probelor scrise.

De asemenea, în ghid sunt incluse informații despre modalitatea de evaluare a lucrărilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe. Informații din ghid:

Desfășurarea probelor

 • În sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 • În incinta centrului de examen se va purta obligatoriu masca de protecție.
 • Accesul candidaţilor va fi permis începând cu ora 8,00 până la ora 8,30 şi examenul va începe la ora 9,00.
 • Începând cu ora 9,00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne. Candidaţii vor completa căsuţele de indentificare în maximum 15 minute şi asistenţii vor verifica datele înscrise de aceştia şi vor secretiza caseta.
 • Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare.
 • La probele scrise, candidaţii vor primi subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul, iar broşura se va preda la finalul probei și, întrucât conţine subiectele şi rezolvările acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor.

Reguli pentru probele scrise

 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi și creion negru.
 • La proba de Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea mijloacelor de calcul.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei nu se consideră semn particular delimitarea propoziţiilor în frază.
 • La proba de Matematică, un răspuns de la subiectul I sau de la subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.
 • La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră.
 • La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

Interdicții în sala de examen

 • Se interzice candidaților să intre în sala de examen cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.
 • Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită nu sunt primiți în examen.
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 a lucrării elevului eliminat.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidați sau cu exteriorul.
 • Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.
 • Candidații care doresc să predea lucrările scrise înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor.
 • Candidații nu părăsesc sala de examen cu subiectele, având obligația să predea broșura care conține atât subiectele, cât și rezolvarea acestora.

Rezultate și contestații

 • Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.
 • Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat la cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
 • Absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost în izolare/carantină sau care din alte motive, justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială. Dacă aceştia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfăşurate în perioada 22-25 iunie 2021.

 

Examenul de Evaluare Națională 2021 va începe pe data de 22 iunie cu proba scrisă la Limba şi literatura română, iar proba la Matematică se va desfășura pe 24 iunie. Elevii minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă de Limbă şi literatură maternă pe 25 iunie.

Primele rezultate la Evaluarea Naţională vor fi afişate pe 29 iunie, iar contestaţiile vor putea fi depuse pe data de 30 iunie. Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi afişate pe 4 iulie.

Calendarul Evaluării Naționale 2021

 • 7-11 iunie 2021 – înscrierea candidaților
 • 22 iunie 2021 – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematică – probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14,00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
 • 29 iunie 2021 (orele 16,00 – 19,00) – 30 iunie 2021 (orele 8,00 – 12,00) – depunerea contestaţiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor
 • 4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale

Calendarul etapei speciale a Evaluării Naționale 2021

 • 28 iunie – 2 iulie 2021: Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (se pot înscrie numai candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 7-11 iunie 2021)
 • 5 iulie 2021: Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 6 iulie 2021: Matematică – probă scrisă
 • 7 iulie 2021: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 9 iulie 2021: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (ora 12.00)/ Depunerea constestațiilor (orele 14.00-20.00)
 • 10-11 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2021: Afişarea rezultatelor finale (după ora 12.00)

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.