Regulile pentru redeschiderea școlilor: Masca obligatorie și distanțare de 1 metru în sălile de clasă sau distanțare maxim posibilă – draftul ordinului de ministru comun

0

Sălile de clasă vor fi amenajate astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi, iar dacă acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanța maxim posibilă între elevi, prevede proiectul ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației privind măsurile ce vor fi aplicate în școli începând din data de 8 februarie. Elevii și profesorii vor purta în permanență mască de protecție, inclusiv în timpul pauzelor, în interior şi exterior, cu excepția preşcolarilor. Se vor păstra circuitele funcţionale în școli, programul şcolar va fi organizat la intervale orare diferite, elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală, iar orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente. Cursurile într-o clasă din învăţământul primar sau într-o grupă la grădiniță se vor suspenda pentru o perioadă de 14 zile atunci când apare un caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în timp ce în învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, cursurile în clasă se suspendă la apariţia a două cazuri confirmate.

Principalele măsuri prevăzute în draftul ordinului comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:

Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor

 • Evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregatire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.
 • Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 m. In situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;
 • Stabilirea circuitelor funcţionale;
 • Organizarea spaţiilor de recreere;
 • Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 • Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;
 • Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.

Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar și a programului școlar

Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

 • Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
 • Organizarea sălilor de clasă

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.
• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”;
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
• Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;
• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanenta, atunci când se află în incinta unităţii de învăţământ.

 • Organizarea grupurilor sanitare

• Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substantelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;
• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității);

 • Organizarea curții şcolii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;
• Spaţiile derecreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

Organizarea accesului în unitatea de învăţământ

 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate la nivelul unitatii de învăţământ;
 • Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
 • Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
 • După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi indrumati direct în sălile de clasă;
 • Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unitatii de invatamant (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive

 • Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze. Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel incat sa existe un minim posibil de suprapunere;
 • Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel incat sa se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru mentinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.
 • Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
 • Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit;
 • Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.
 • Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 • La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;
 • Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;
 • Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Măsuri de protecţie la nivel individual

Spălarea/dezinfectarea mâinilor

Atat elevii cat şi personalul au obligatia de a se spala /de a-si dezinfecta mâinile: a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; b. înainte de pauzele de masă; c. înainte şi după utilizarea toaletei; d. după tuse sau strănut; e. ori de câte ori este necesar.

Purtarea măştii de protecţie

 • Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
 • Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
 • Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor.

Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze
starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţi:

 • Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
 •  În cazul în care copilul prezinta simptome în timpul programului scolar, prezentati-va imediat la unitatea scolara şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
 • Discutati cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus;
 • Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
 • Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;
 • Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
 • Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
 • Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau bauturi întregii grupe/clase la aniversari sau cu alte ocazii;
 • Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
 • În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
 • Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcoli;.
 • Comunicati constant cu personalul scolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate;
 • Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

Cum se stabilesc scenariile de funcționare pentru fiecare școală

 • DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
 • ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
 • Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica.
 • Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
  • Scenariul 1: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie – Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
  • Scenariul 2: a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu  – Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.
  • Scenariul 3: a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu – Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori
 • În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de invățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB
 • Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
 • Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.

Categoriile de elevi și profesori care vor continua școala online

 • Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător.
 • Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in scoala.
 • Preșcolarii/elevii care locuiesc impreuna cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicala a persoanei respective, daca aceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.

Când se suspendă cursurile într-o clasă

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

 • La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
 •  La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
 • DSP/DSPMB va efectua anchete epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea.
 • La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea.
 •  În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei
  de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
  a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
  b) dezinfecţia generala si nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.
 • Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa/unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii acestora, după consultarea DSP/DSPMB.
 • Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ: 

a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, sau aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
c) cei care asteapta sa fie testati sau au fost testati si asteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care a fost testata si care asteapta rezultatele.

 • Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medicosanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Izolarea copiilor cu simptome specifice COVID-19

 • Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:

a. Anunţarea imediata a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;
b. Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;
c. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;
d. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;
e. Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
f. Igienizarea încăperii se face cu dezinfectanti avizati, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;
g. Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

 • Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.
 • În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintilor cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori.
 • Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda cadrului didactic la prima oră de curs.
 • Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ.

Draftul ordinului comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 poate fi citit AICI.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here