Calcularea mediei semestriale, fără teze, în anul școlar 2020-2021 – document/ordin de ministru

0
Foto: alba24.ro

În anul școlar 2020-2021, media semestrială pentru toate disciplinele de studiu se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg, prevede ordinul semnat de ministrul Educației, prin care sunt eliminate tezele în acest an școlar.

Ordinul nr. 5.447/2020, semnat de ministrul Educației, suspendă aplicarea în anul școlar 2020-2021 a prevederilor din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar referitoare la susținerea tezelor.

”În anul şcolar 2020 – 2021, în învăţământul preuniversitar gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, pentru toate disciplinele de studiu, media semestrială se
obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie
”, stabilește documentul.

Prevederile din Regulamentul-cadru suspendate în anul școlar 2020-2021 sunt următoarele:

  • ”Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării” – alineat (7), articolul 107.
  • ”Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar.” – alineat (8), articolul 107.
  • ”Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.” – alineat  (3), articolul 109.
  • ”La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.” – alineat  (3), articolul 109.
  • ”Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.” – alineat  (6), articolul 109.

Citește și: Cum se vor calcula mediile elevilor fără teze în acest an școlar. Explicațiile ministrului Educației

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here