ISMB: 595 de unități de învățământ din Capitală vor începe cursurile în scenariul 2, 17 în scenariul 3 și 7 în scenarii mixte

0

Inspectoratul Școlar al Municipiului București anunță că luni, 14 septembrie, 595 unități de învățământ de stat şi particular din Capitală vor începe cursurile în scenariul 2. Potrivit acestuia, preșcolarii și elevii din învățământul primar, precum și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor veni zilnic la școală, iar elevii din celelalte clase de gimnaziu și liceu vor fi prezenți fizic în clasă, prin rotație. Alte 17 unități de învățământ de stat şi particular vor funcționa în scenariul 3 (online), iar 7 unităţi de învăţământ, aflate în curs de reabilitate sau care au cazuri medicale la clasă, îşi vor desfăşura activitatea în scenarii mixte (2 şi 3). 

ISMB precizează că, în urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, până joi, 10 septembrie, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) au emis hotărârile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

Astfel, conform acestora, se înregistrează următoarea situație:

 • 595 unități de învățământ de stat şi particular în Scenariul 2, departajate astfel:
  • 121 nivel preşcolar
  • 145 nivel gimnazial
  • 96 nivel liceal
  • 16 învăţământ special
  • 5 şcoli de arte
  • 6 cluburi sportive
  • 6 cluburi ale copiilor
  • 200 învăţământ particular

Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

 • 17 unități de învățământ de stat şi particular în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online, departajate astfel:
  • 2 nivel preşcolar
  • 8 nivel gimnazial
  • 2 nivel liceal
  • 1 nivel postliceal
  • 3 învăţământ special
  • 1 învăţământ particular
 • 7 unităţi de învăţământ îşi vor desfăşura activitatea în scenarii mixte (2 şi 3). Varianta aceasta s-a aprobat avându-se în vedere situaţiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unităţi se află în curs de reabilitare şi altele au cazuri medicale particulare la clasă, astfel încât impun învăţarea online.

Conform ISMB, Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit respectivei analize, în 2.728 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 410 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori, iar în 43 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

ISMB reamintește că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.


 • Scenariul 1 prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor la cursuri în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
 • Scenariul 2 are în vedere: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
 • Scenariul 3 se referă la participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi / lecţii online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here