Ministerul Educației vrea să modifice, din toamnă, numărul de ore la clasele pregătitoare, a V-a și a IX-a – proiect

0

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care introduce noi reguli pentru școală în vreme de pandemie, dar care modifică și Legea Educației, scrie Edupedu.ro. Potrivit proiectului, din anul școlar 2020-2021, numărul de ore din planurile-cadru se aprobă prin ordin al ministrului educației și se aplică pentru clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a.

MEC vrea astfel să modifice, începând din această toamnă, numărul de ore alocat fiecărei materii în parte, pentru clasele de început de ciclu.

Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021”, prevede proiectul publicat pe site-ul MEC.

Aplicarea acestor prevederi, mai stabilește proiectul, ”se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026”.

Ministerul Educației își rezervă însă dreptul de a modifica încă de anul acesta planurile-cadru și pentru celelalte clase, mai scrie sursa citată.

În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată”, se arată în proiect.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, în noiembrie 2019, legea care reduce numărul de ore, astfel încât elevii de școală primară să petreacă în medie 20 de ore săptămânal la școală, cei din ciclul gimnazial în medie 25 de ore, iar cei din ciclul liceal în medie 30 de ore. Prevederile sunt valabile din anul școlar 2020-2021, însă Ministerul Educației nu a anunțat încă noile planuri-cadru.

Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Luminița Barcari, a declarat, la Europa FM, că MEC va pune ”în curând” în dezbatere publică noile planuri-cadru în care se prevede ce ore ar putea să dispară, din această toamnă, din orarul elevilor de început de ciclu școlar.

”Cei care încep acum clasa pregătitoare vor merge pe noile planuri-cadru la anul, în clasa I, și așa mai departe, până când vom aplica prevederea la toate clasele. În curând, vom pune în dezbatere publică aceste variante propuse de noi”, a spus Luminița Barcari.

Alte prevederi din proiectul de OUG, pus în dezbatere publică de MEC:

În domeniul învățământului preuniversitar

 • În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unităţile de învăţământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate în sistem on-line, precum și prin alte modalități alternative de educație.
 • În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Programe de studii universitare de master 

 • Programele de studii universitare de master se pot organiza şi la forma de învăţământ la distanță, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 75/2005 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare.
 • Pentru programele de studii universitare de master, obligaţiile referitoare la frecvenţă, frecvenţă redusă și la distanță sunt stabilite de către Senatul Universității.
 • Instituțiile de învățământ superior pot organiza și alte programe universitare de master la forma de învățământ la distanță, cu parcurgerea procedurilor de autorizare provizorie/acreditare

Definitivat și obținerea gradelor didactice 

 • În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.
 •  În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, prin excepție de la prevederile art.242. alin. (4) personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:
  • a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie;
  • b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.”
 • În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare precum și susținerea lucrării metodico-științifice se pot realiza și în sistem online, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.
 • Pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor.
 • În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor, inspecțiile școlare se pot realiza și în sistem on-line, precum și prin intermediul altor forme de tehnologie.

Consultați aici: Proiectul Ordonanței de Urgență/Nota de fundamentare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here