Au început înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021, prima etapă. Documentele necesare

0
Foto: pixabay.com

Prima etapă a înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021 a început pe 8 iunie. Părinții pot depune cererile de înscriere până în data de 26 iunie. Datele necesare privind înscrierea (solicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pot fi transmise și prin poștă electronică, telefonic sau fax. În acest caz, validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare vor avea loc la momentul comunicat de unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Conform unui ghid elaborat de Ministerul Educației, înscrierile la grădiniță se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu vor fi clarificate în cele două etape se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Înscrierea copiilor (prima etapă)

 • Potrivit unei proceduri elaborate de ISMB, ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere (care s-a încheiat pe 5 iunie), se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii, de regulă, de 5 ani, împliniți la 31.08.2020), grupa mijlocie (copii, de regulă, de 4 ani, împliniți la 31.08.2020) și grupa mică (copii, de regulă, de 3 ani, împliniți la 31.08.2020).
 • În perioada 8–26 iunie, părinţii copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2020-2021.
 • Se primesc, cu prioritate, toate solicitările pentru grupa mare, indiferent de locurile disponibile, se arată în procedura ISMB.
 • Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari.
 • Părintele/tutorele/reprezentantul legal completează/își exprimă maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ în care există locuri disponibile.

Documentele necesare pentru înscrierea la grădiniță

  • Cerere de înscriere – generată de SIIIR
  • Copie certificat de naştere copil
  • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
  • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
  • Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal
  • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)
  • Declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală, precum și un document medical care justifică amânarea (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)
  • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

Cum pot fi transmise datele necesare pentru înscriere

 • Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.
 • În acest caz, etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi afișată la sediul unității de învățământ, la loc vizibil și va fi postată pe site-ul acesteia (dacă există).
 • Procesul de înscriere în învățământul preșcolar nu presupune completarea unui formular on-line, se mai arată în ghidul MEC.

Care este orarul alocat înscrierilor

 • Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ce se întâmplă dacă numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere

 • În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.
 • Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.
 • Care sunt criteriile specifice și când se aplică
  • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020.
  • Criteriile specifice nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.
  • Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Calendarul înscrierilor la grădiniță:

 • ETAPA I DE ÎNSCRIERE: 8.06.2020 – 3.07.2020
  1. Colectarea cererilor de înscriere 8.06.2020 – 26.06.2020
  2. Procesarea cererilor de înscriere 29.06.2020 – 3.07.2020/ Copiii respinși după etapa I vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a.
 • ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE: 20.07.2020 – 10.08.2020
  1. Colectare cereri de înscriere 20.07.2020 – 31.07.2020
  2. Procesarea cererilor de înscriere 3.08.2020 – 10.08.2020/Copiii respinși în etapa a II-a vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.
 • ETAPA DE AJUSTĂRI: 11.08.2020 – 31.08.2020
  • Etapa de ajustări presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere.
  • Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea tuturor copiilor care au împlinită vârsta de 3 ani la data de 31.08.2020 și cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă între 2 – 3 ani.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.