Admitere liceu 2020. Noul calendar, publicat în Monitorul Oficial. Cum se calculează media de admitere

0

Admitere liceu 2020. Ordinul de ministru prin care a fost aprobat noul calendar de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere se va realiza în perioada 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020.

Cum se calculează media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

   • La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
   • La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.

Calendarul admiterii la liceu 2020

 • În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
 • Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie (înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire).
 • Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Reguli pentru înscrierea în clasa a IX-a

 • Ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.
 • Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune distinctă.
 • Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.
 • Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
 • Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice.
 • În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.

   • Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat poate fi consultat și AICI.
   • Probele de aptitudini. Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.
   • Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, în vederea admiterii în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale –  anul școlar 2020-2021 – poate fi consultată AICI.

   • Metodologia de organizare și desfășurare + structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională – anul școlar 2020-2021 – este disponibilă AICI

Citește și: Noul calendar al admiterii la liceu pentru anul școlar 2020-2021. Repartizarea computerizată în licee va avea loc pe 10 iulie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here