Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în sesiunea 2020 a fost modificat. Ordinul, publicat în Monitorul Oficial

0
Foto: pixabay.com

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2020 a fost schimbat printr-un ordin al ministrului Educației, publicat joi în Monitorul Oficial. Conform noului calendar, candidații vor putea depune dosarele începând din data de 25 mai. Până la data de 10 iulie ar urma să fie anunțate rezultatele, iar candidații pot contesta punctajul acordat în perioada 13-17 iulie 2020. Contestațiile pot fi transmise și prin e-mail. 

În Monitorul Oficial de joi a fost publicat Ordinul pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020.

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2020

 • 25 mai – 3 iunie 2020: Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.
 • 4-12 iunie 2020: Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar.
 • 29 iunie – 10 iulie 2020: Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor.
 • 13-17 iulie 2020: Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite.
 • Până la 30 iulie 2020: Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul Palatului Național al Copiilor.
 • Până la 7 august 2020: Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit.
 • Până la 24 august 2020: Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.

Conform ordinului de ministru, directorul sau delegatul desemnat de conducerea unității/instituției de învățământ este obligat să depună dosarul candidatului la registratura inspectoratului școlar, în termenul prevăzut în graficul desfășurării concursului.

  • Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
  • Candidații au dreptul de a contesta punctajul acordat, contestațiile putând fi transmise și prin e-mail.
Sursa: Monitorul Oficial

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here