Ordonanța de urgență privind luarea unor măsuri în sistemul de învățământ, publicată în Monitorul Oficial

0
Foto: digi24.ro

Ordonanța de Urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, care aduce clarificări în ceea ce privește examenul național de definitivare în învățământ, obținerea gradelor didactice și procedura de titularizare, în contextul pandemiei de coronavirus, a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Potrivit actului normativ, ”în perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea și recapitularea programei școlare reprezintă forme de realizare a activităților prevăzute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și pot fi realizate în modul on-line.

  • Pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar constă în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin o inspecție la clasă.
  • Gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea a cel puțin două inspecții școlare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale.
  • Gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim și susținerea lucrării metodico-științifice care se poate realiza și în modul on-line, în fața comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educației și Cercetării.
  • Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 252 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de învățământ preuniversitar supuse restrângerii de activitate.
  • Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  • Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, concursul prevăzut la art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, (n.red – concursul
    pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul  preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată) constă în probă practică sau inspecția specială la clasă după cum urmează:

a) pentru personalul didactic încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată în anul școlar curent, la nivelul unității de învățământ în care este încadrat;

b) pentru personalul didactic care nu este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată în anul școlar curent, la nivelul unității de învățământ la care este arondat de către inspectoratul școlar.

  • Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, constă în:

a) probă practică sau inspecție specială, evaluată prin acordarea de calificative „Admis/Respins”;

b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

  • Măsurile luate de inspectoratele școlare/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și de unitățile de învățământ preuniversitar în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe perioada anului școlar 2019-2020.

Citește și: Proiect de ordonanță de urgență, lansat în dezbatere publică: Modificări la definitivat, gradele didactice și titularizare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here