Clasa pregătitoare 2020-2021. Cum vor fi distribuiți elevii la clasă în școlile din București – procedură ISMB

0

Elevii înscrişi în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 vor fi distribuiți la clasă în ordine alfabetică, ”realizându-se două liste organizate pe criteriul de gen”, se arată în procedura privind înscrierea în învățământul primar, publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). 

Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului
de înscriere, în perioada 1 septembrie – 4 septembrie 2020, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune, se precizează în procedură.

Ce prevede procedura:

 • Toți elevii înscriși în unitatea de învățământ vor fi ordonați alfabetic, realizându-se 2 liste organizate pe criteriul de gen.
  • Distribuirea acestora pe clase se face în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa pregătitoare A, al doilea copil, în clasa pregătitoare B, ș.a.m.d până la ultima clasă, după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A și tot așa).
  • Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se aplică separat celor 2 liste organizate pe criteriul de gen.
 • În cazul copiilor gemeni/tripleți, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care  părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.
 • Conducerea unității de învățământ ia măsuri pentru distribuirea echilibrată în clase a elevilor cu CES pentru care au fost depuse documente doveditoare la dosar. În situația în care un elev cu CES a fost distribuit într-o clasă în care a mai fost distribuit un alt elev cu CES, acesta va fi distribuit în clasa imediat următoare.

Consultați aici integral Procedura privind înscrierea și constituirea formațiunilor de elevi în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

 • Toți părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legale.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 • La nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București funcționează TELVERDE cu nr. 0800816021, la care, până la data de 19.04.2020, părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.
 • La unitatea de învățământ vor fi afișate pe tot parcursul înscrierii în învățământul primar
  următoarele informații:

 Numărul de clase și de locuri aprobate la clasa pregătitoare prin planul de școlarizare;
 Străzile și numerele incluse în circumscripția școlară;
 Criteriile generale și criteriile specifice;
 Data stabilită pentru ”Ziua porților deschise”;
 Programul de înscriere și de validare a cererilor;
 Mențiuni privind spațiul în care se desfășoară clasa pregătitoare;
 Anunțul privind funcționarea TELVERDE;
 Anunțul prin care, conform art. 13 (8), ordinea prin care se realizează programarea
telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere;
 Documentele necesare pentru înscriere în învățământul primar;
 Informații privind programul ”Școala după școală”, după caz;
 Numărul de telefon la care pot obține informații privind înscrierea în învățământul primar;

Documentele necesare

 • Înscrierea în învățământul primar se face prin completarea cererii-tip de înscriere de către părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copiilor și depunerea dosarului de înscriere al copilului la sediul unității de învățământ la care se dorește înscrierea, în perioada 4 martie 2020-23 martie 2020.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, în această situație părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copiilor având obligația de a se prezenta la unitatea de învățământ în aceeași perioada pentru depunerea dosarului și semnarea cererii-tip.
 • Documentele necesare înscrierii copiilor în învățământul primar sunt:

 cererea-tip de înscriere
 fotocopia cărții de identitate a părintelui
 fotocopia certificatului de naștere al copilului.

 • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, la dosar se depune şi o copie a documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor înscriși în unitățile de învățământ preșcolar de stat se face la sediul acestora, iar evaluarea copiilor din înscriși în unitățile de învățământ preșcolar particular sau ai celor neînscriși în învățământul preșcolar se face la sediul CMBRAE din str. Heliade între Vii, Nr. 36, sector 2, București, pe baza unei programări telefonice prealabile la numerele de telefon 031 805 5040, 0318055698 și 021 232 3011.
 • În cazul în care la înscriere se prezintă un singur părinte, acesta completează o declarație privind acordul expres al celuilalt părinte pentru înscrierea copilului în învățământul primar și acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform legii.
 • Un copil nu poate fi înscris la mai multe unităţi de învăţământ. În prima etapă de înscriere, unitățile de învățământ au obligația să înscrie toți copiii care au domiciliul în circumscripția școlară și ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au optat pentru înscrierea copilului la acea unitate de învățământ

Criterii de departajare

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali al căror domiciliu se află în afara
circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale şi specifice.

  • Criteriile generale de departajare sunt:
    • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
    •  existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului
     care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
    • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
    • existenţa unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ
     respectivă.
  • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ cu consultarea cadrelor didactice, partenerilor sociali, CRP, asociațiilor de părinți și aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, după acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic al ISMB și sunt afișate la sediul unității de învățământ.
  • Mai întâi se aplică criteriile generale și apoi criteriile specifice de departajare.
 • ”Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai copiilor aflaţi în situaţii excepţionale care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie, precum şi cei care depun cerere de amânare a înscrierii în învăţământul primar se vor prezenta la Comisia municipiuluiBucurești de înscriere în învățământul primar, după o programare telefonică prealabilă la TELVERDE – 0800816021, în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului. Dacă, după consiliere, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului își păstrează opțiunea de înscriere sau de amânare a înscrierii în învăţământul primar, copilul va fi orientat către CMBRAE în vederea realizării evaluării nivelului de dezvoltare
  psihosomatică.”
 • În data de 01.04.2020, lista candidaţilor înmatriculaţi după prima etapă se afişează la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Lista cuprinde numele și prenumele copiilor înmatriculaţi, aranjați în ordine alfabetică.

Citește și: Clasa pregătitoare 2020: Înscrierea copiilor va începe pe 4 martie. Calendarul și metodologia, publicate în Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here