Titularizare 2024: Proba scrisă va avea loc pe 17 iulie. Înscrierile se fac în perioada 8-17 mai – calendarul concursului, publicat în Monitorul Oficial

0

Proba scrisă a concursului de Titularizare 2024 va avea loc pe 17 iulie, iar candidații se pot înscrie în perioada 8-17 mai, prevede calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial.

Ordinul de ministru prin care sunt aprobate metodologia și calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025 a fost publicat joi, 4 ianuarie, în Monitorul Oficial.

Potrivit calendarului, înscrierea candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor didactice (titularizare) este programată în perioada 8-17 mai 2024. Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă se vor desfășura în perioada 29 mai – 28 iunie 2024, iar proba scrisă va avea loc pe 17 iulie 2024.

Rezultatele iniţiale vor fi comunicate pe 23 iulie, iar rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) pe 31 iulie.

Calendarul concursului de ocuparea a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Titularizare 2024):

 • înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 24 aprilie 2024
 • aprobarea în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB a listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs; Perioada: 24-26 aprilie 2024
 • verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 29 aprilie 2024
 • înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2024; Perioada: 8-17 mai 2024
 • verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-21 mai 2024
 • validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Perioadele: 9-22 mai 2024;
  8-11 iulie 2024 pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025

Notă: (1) În perioada 8-17 mai 2024 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.
(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 • afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:
  • (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
  • (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor
   pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
  • (iii) listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă);
  • (iv) comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei; Termen: 24 mai 2024
 • stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei;
 • organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe. Perioada: 29 mai-28 iunie 2024

Notă: (1) În perioada 27 mai-30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 27 mai – 14 iunie 2024.

 • afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 5 iulie 2024
 • desfășurarea probei scrise; Termen: 17 iulie 2024
 • comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 23 iulie 2024
 • înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; Perioada: 23-24 iulie 2024
 • soluţionarea contestațiilor; Perioada: 25-30 iulie 2024
 • comunicarea rezultatelor finale; Termen: 31 iulie 2024
 • repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie;
  Perioada: 1-2 august 2024
 • ședință de repartizare, în ordine, a:
  • (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
  • (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
  • (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; Termen: 5 august 2024
  • (iv)cadrelor didactice titulare şi a cadrelor prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e);
  • (v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional,
   sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f); Termen: 6 august 2024
 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 7 august 2024
 • emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 7-23 august 2024.

Conform Ministerului Educației, concursul de titularizare se organizează în condițiile actuale – probă practică/inspecție specială la clasă și probă scrisă – până în anul școlar 2027-2028 inclusiv.

Alte precizări făcute de Ministerul Educației:

 • Înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea și preluarea contestațiilor se pot realiza și electronic în sistem online, iar ședințele de repartizare se pot organiza și desfășura și online, conform procedurilor stabilite la nivelul ISJ/ISMB.
 • Candidații care au depus dosare de înscriere la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la aceste etape, la ISJ/ISMB/centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul, în funcție de solicitările ISJ/ISMB unde se depune cererea.
 • Metodologia a fost pusă în acord cu prevederile noii Legi a învățământului preuniversitar și include precizări noi. Una dintre principalele modificări vizează publicarea pentru angajare pe perioadă nedeterminată a posturilor constituite din cel puțin jumătate de normă.

Citește și: Modele de subiecte și bareme pentru concursul de Titularizare 2024 și examenul de Definitivat, publicate de Ministerul Educației

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.