Profesorii Merito nu susțin examenul de admitere la colegiile naționale și vor ca Limba și literatura română să rămână probă separată la BAC

0

Renunțarea la examenul de admitere la colegiile naţionale, reconfigurarea Evaluării Naționale ca ”examen cu funcție de selecție pentru toți elevii”, menţinerea probei separate de Limba şi literatura română la Bacalaureat, păstrarea sistemului simultan ”unde accesul copiilor la educaţie de calitate nu este posibil” și menținerea claselor teoretice la viitoarele licee profesionale care se află în urban mic se numără printre propunerile comunităţii MERITO de îmbunătăţire a noii Legi a Educaţiei.

Documentul cu toate propunerile a fost prezentat, joi, de profesori Merito în cadrul unei întâlniri cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și cu reprezentanți ai ministerului.

”Comunitatea MERITO totalizează în prezent peste 90 de profesori din învăţământul preuniversitar public din România, iar unul dintre obiectivele proiectului este de a facilita punţi de comunicare şi consultare între aceştia şi factorii decidenţi în domeniul Educaţiei. În contextul consultării publice privind proiectul Legii învăţământului preuniversitar, am colectat şi centralizat o serie de propuneri din comunitate de îmbunătăţire a proiectului de lege, în vederea creşterii calităţii Educaţiei pentru fiecare copil. Propunerile profesorilor din comunitate sunt fundamentate şi argumentate pornind de la experienţa de practicieni a acestora, pe studii şi analize cercetate în pregătirea propunerilor şi pe consultarea colegilor din şcoli”, se arată într-un comunicat de presă, transmis de Merito.

Potrivit sursei citate, propunerile sunt structurate pe 3 domenii, cele mai importante puncte fiind:

 • clarificarea rolurilor Evaluării Naţionale, cu funcţie selectivă, şi a Bacalaureatului, cu rol de certificare a competenţelor-cheie, şi îmbunătăţirea formelor curente ale acestora, fără introducerea examenului de admitere la colegii naţionale sau cu menţinerea probei separate de Limba şi Literatură Română la Bacalaureat;
  • Document Merito. Propuneri:
   • Eliminarea examenelor de admitere la colegii și reconfigurarea Evaluarii naționale ca examen cu funcție de selecție pentru toți elevii/ sau în cazul examenelor de admitere la colegii, examenul sa aiba subiect unic la nivel național, iar repartizarea sa se faca pe județ în ordinea descrescatoare a mediilor, cu mentiunea ca inechitatea dintre elevi va ramâne valabila.
   • Examenul național de bacalaureat consta în susținerea urmatoarelor probe: A –
    proba scrisa de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializarile. Aceasta consta în 2 probe.
    Proba A.1.prin care se evalueaza competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura româna;
    Proba A.2. prin care se evalueaza competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la matematica, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane.
 • menţinerea actualelor obiective şi activităţi în procesul de optimizare al unor instituţii precum Palatele Copiilor, Cluburile Sportive Şcolare, Centrele de Excelenţă sau Centrele de Resurse şi Asistenţă Educaţională, ţinând cont de rolul şi rezultatele acestora în dezvoltarea copiilor, cât şi de nevoile celor din urmă de resurse adecvate;
 • profesionalizarea meseriei de profesor prin măsuri mai curajoase precum: obligativitatea masteratului didactic sau anilor de stagiatură, la accederea în sistem; selecţia şi evaluarea comprehensivă a profesorilor de către unităţile de învăţământ, pe baza unei grile de criterii calitative şi de performanţă; asigurarea de standarde minime de calitate pentru toate şcolile din ţară; recompensarea suplimentară a profesorilor care aleg să predea în medii defavorizate şi politici publice aplicate pentru ridicarea calităţii şcolilor din comunităţi sărace menţinerea unor clase de filieră teoretică din cadrul liceelor profesionale din mediul urban mic, pentru a facilita accesul copiilor din mediul rural apropiat la astfel de căi de formare;
 • menţinerea posibilităţii înfiinţării claselor de învăţământ simultan, unde accesul copiilor la Educaţie de calitate nu este posibil, şi a claselor / şcolilor de învăţământ special pentru elevii cu cerinţe educative speciale ce necesită un mediu şi resurse adecvate, ţinând cont de interesul superior al acestora;
  • Document Merito. Propunere: Preșcolarii și elevii din zonele izolate, în care nu pot fi organizate structuri de învațamânt, neputând fi organizate efective de minim 40 de elevi și preșcolari sau 10 preșcolari, au dreptul la învațamânt simultan în localitatea de domiciliu sau la orar adaptat posibilitații de deplasare a acestora la unitatea de învațamânt preuniversitar cea mai apropiata, daca nu se poate organiza învațamânt simultan în localitatea de domiciliu și daca se poate asigura transport școlar gratuit pe toata durata anului școlar, cu respectarea interesului superior al copilului/ elevului.
 • necesitatea unui proces transparent de evaluare pentru disciplinele așa numite vocaționale;
  • Document Merito:
   • Formularea actuala a articolului: f) la disciplinele care fac parte din ariile curriculare ”Arte” și ”Educație fizica și sport” și la alte discipline stabilite prin ordin al ministrului educației, se acorda calificative de tip ”Admis”/”Respins” cu excepția învațamântului vocațional, la care rezultatele evaluarii se exprima prin note de la 1 la 10 pentru profilul corespondent fiecarei arii curriculare.
   • Propunerea efectiva de îmbunatațire, cu reformularea articolului: Eliminarea prevederilor privind acordarea calificativelor de tip ADMIS/RESPINS și exprimarea evaluarii prin note de la 1 la 10.
 • eficientizarea procesului decizional la nivelul unităţilor de învăţământ.
 • liceele profesionale. Document Merito. Propunere: Începând cu anul școlar 2023-2024, prin excepție de la articolul 217, aliniatul 10, clasele din filiera teoretica din cadrul liceelor sau colegiilor profesionale care se afla în urban mic (cu mai puțin de 10.000 de locuitori și la o distanța de cel puțin 50 de km fața de un liceu teoretic), nu intra în proces de lichidare si pot fi constituite în continuare.

Bogdan Raţiu, profesor MERITO de Limba şi Literatura Română la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” din Târgu Mureş, spune că propunerile au venit pe fondul dezbaterilor din comunitate și a certificării lor prin studii relevante din domeniu.

”Nu am adus în discuţie cazuri izolate sau doar experienţa de la clasă, ci am încercat să vedem fiecare propunere din mai multe perspective, pentru a ne asigura că opțiunile noastre sunt eficiente pentru fiecare elev, din orice mediu ar proveni acesta. Intenția noastră e să sprijinim îmbunătățirea textului legislativ astfel încât să avem un context coerent, în care să putem oferi educație de calitate, pentru fiecare copil, în fiecare clasă, în funcţie de nevoile acestuia”, a declarat Bogdan Rațiu, raportor pe subiectul evaluare şi literaţie, care a făcut parte din echipa de 5 reprezentaţi ai comunităţii la întâlnirea cu ministrul Educaţiei.

 • Documentul cu propunerile comunităţii MERITO şi fundamentarea acestora, pentru îmbunătăţirea proiectului de Lege a învăţământului preuniversitar, este disponibil aici.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.