Ore remediale la clasele primare și de gimnaziu. Normele metodologice și calendarul programului pilot „Şcoala după şcoală“, publicate în Monitorul Oficial

0

Elevii aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii ori în risc/situație de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la orele online, precum şi cei care aparțin grupurilor vulnerabile vor putea participa în semestrul al II-lea al acestui an școlar la activități remediale, prevede Ordinul ministrului Educației prin care se aprobă normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Documentul, publicat miercuri în Monitorul Oficial, stabilește o serie de condiții pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la program, dar și modul în care se vor organiza activitățile de recuperare și regulile în funcție de care vor fi plătiți profesorii și învățătorii.

Potrivit ordinului de ministru, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii”, se arată în document.

Cine poate participa la program

 • Conform normelor metodologice, sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
 • Pentru participarea la program, elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
  • a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
  • c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.
 • Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de eligibilitate sunt:
  • a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului: listă prezentată de către unitatea de învăţământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
  • b) pentru elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau au situaţia neîncheiată la cel puţin o disciplină: lista elevilor corigenţi sau cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învăţământ;
  • c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate şcolare/rezultate la evaluarea iniţială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învăţământ.
 •  Potrivit documentului, în anul școlar 2020-2021, vor avea acces cu prioritate la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ elevii care nu avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispun de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet.

Înscrierea elevilor în program

 • Înscrierea elevilor pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ se face pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal.
 • Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat elevul, în perioada 25 februarie-3 martie 2021.
 • Unităţile de învăţământ care nu organizează activităţi remediale şi care înregistrează cereri ale părinţilor elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele şcolare judeţene, care vor repartiza elevii în unităţi de învăţământ organizatoare ale programului.
 • Finanţarea activităţilor remediale din Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ se va realiza în funcţie de numărul elevilor care vor beneficia de activităţi remediale în cadrul acelei unităţi de învăţământ.

Organizarea orelor remediale

 • În organizarea activităţilor de educaţie remedială, unităţile de învăţământ vor avea în vedere următoarele recomandări:
  • a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
  • b) organizarea a 20 de ore de activităţi remediale/lună/elev, cu prezenţă fizică în clasă;
  • c) proiectarea, organizarea şi susţinerea activităţilor de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învăţământ care organizează programul sau din alte unităţi de învăţământ;
  • d) activităţile remediale, materializate în activităţi de învăţare, vor viza îmbunătăţirea achiziţiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competenţelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competenţe;
  • e) se au în vedere, cu prioritate, activităţi remediale care să vizeze achiziţiile care contribuie la formarea competenţelor de literaţie şi a competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea comportamentelor specifice competenţei „a învăţa să înveţi“.
 • În situaţii justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigenţă sau de încheiere a situaţiei şcolare sau pentru actualizarea cunoştinţelor, în perspectiva deschiderii noului an şcolar, activităţile remediale se pot desfăşura şi pe durata vacanţei.

Plata orelor remediale și condițiile de acordare a sprijinului financiar

 • Potrivit documentului, pentru acoperirea costurilor organizării şi participării elevilor la activităţile de educaţie remedială în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se acordă unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. ISR reprezintă indicatorul social de referinţă, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500 lei şi poate fi ajustat periodic de Guvernul României.
 • Pentru Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev şi este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării şi participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activităţi de educaţie remedială, respectiv susţinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activităţile cu elevii, derulate în proiect.
 • Condiţia de acordare a sprijinului financiar lunar unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activităţi de educaţie remedială.
 •  În condiţii excepţionale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activităţile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absenţe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absenţele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.