Reguli ce trebuie respectate în cantinele și căminele studențești – ghid elaborat de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății

0
Foto: adevarul.ro

Noi reguli sanitare pentru începutul anului universitar au fost stabilite printr-un ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății, care modifică vechiul ghid privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19. Documentul conține o serie de prevederi pentru cantinele și căminele studențești, stabilind, printre altele, că repartizarea camerelor se face în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin un metru între paturi, iar purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune. Tododată sunt stabilite măsurile ce se vor lua în cazul în care un student cazat în cămin este confirmat cu SARS-CoV-2.

Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății prin care este aprobat Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

Ce prevede ghidul. Reguli pentru cantine:

 • Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă.
 • În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane.
 • În interiorul cantinei, în spațiul destinat intervalelor de tranzit, circulației, distribuirii felurilor de mâncare, se impune respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1 m, cu purtarea obligatorie a măștilor. Așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m.
 • Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință.
 • Înainte și după fiecare masă, studenților/cursanților li se recomandă spălarea mâinilor și respectarea normelor de igienă.
 • Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții/cursanții se vor așeza la masă.
 • Sala pentru servirea mesei va fi aerisită corespunzător (timp de 10 minute în fiecare oră și la încheierea programului).
 • Se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și dezinfecție.

Reguli pentru căminele studențești:

 • Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția corespunzătoare a tuturor spațiilor comune și de cazare.
 • La intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini.
 • Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior și ieșire din cămin.
 • Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnică a curățeniei și dezinfecției spațiilor colective.
 • Administrația căminelor are obligația de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu, în care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS-CoV-2.
 • Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz de infecție cu SARS-CoV2. Acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin.
 • Măsuri de protecție:
  •  Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați.
  • Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.
  • Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenți per cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenților, camerele vor fi ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita contactul studenților din formații de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente.
  • Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările.
  • Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune.
  • Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală.
  • Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat.
  • Se va evita utilizarea de covoare/mochete.
  • Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele.
  • Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectare adaptată specificului fiecărui spațiu.
  • Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie.
  • Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă.
 • În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare, se va anunța direcția de sănătate publică și se va apela serviciul de urgență 112.
 • Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport personal, și nu cu mijloace de transport în comun.
 • Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinați în izolator.
 • Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza alimentele la ușa camerei.

Măsurile sanitare în instituțiile de învățământ superior

Purtarea obligatorie a măştii de către studenţi și întregul personal al instituţiei de învăţământ superior, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spaţiu închis), asigurarea distanţării fizice, dar şi limitarea contactului între studenţii din formaţii de studiu diferite se numără printre măsurile prevăzute în ghidul elaborat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii pentru instituţiile de învăţământ superior pe perioada pandemiei.

Măsurile esenţiale cuprinse în ghid vizează:

 • igiena riguroasă a mâinilor; măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în instituţia de învăţământ superior;
 • purtarea măştii de protecţie atât de către studenţi/cursanţi, cât şi de către întreg personalul instituţiei de învăţământ superior, pe toată perioada în care se află în interiorul instituţiei;
 • limitarea contactului dintre studenţii/cursanţii din formaţii de studiu diferite şi evitarea schimbării sălii unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare de către studenţii/cursanţii aceleiaşi formaţii de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului, impus de specificul activităţii);
 • asigurarea unei distanţări fizice între studenţi şi între aceştia şi cadrul didactic de minimum un metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de un metru nu este posibilă;
 • în vederea păstrării distanţei fizice, fiecare student/cursant îşi va păstra acelaşi loc pe tot parcursul prezenţei în sală;
 • informarea permanentă a personalului şi studenţilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infectării cu SARS-CoV-2;
 • în căminele studenţeşti se impune existenţa camerelor cu destinaţie de izolator;
 • necesitatea izolării la domiciliu/sau izolatorul din cămin a studenţilor în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome care ridică suspiciunea de COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului).

Scenariile de funcționare

În ghid sunt prevăzute şi scenariile aplicabile în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte.

 • Scenariul 1 presupune participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
 • Scenariul 2 – cursuri derulate online, seminare organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţa fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie;
 • Scenariul 3 – participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online.

În baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, instituţia de învăţământ superior decide scenariul de funcţionare propriu, în concordanţă cu: situaţia epidemiologică cu o săptămână înainte de data începerii anului universitar; specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior; pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, alegerea scenariilor şi a criteriilor de suspendare a cursurilor se stabileşte împreună cu direcţiile de specialitate din ministerele de resort.

 • Potrivit ghidului publicat în Monitorul Oficial, se vor organiza circuite în interiorul instituţiei de învăţământ superior prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituţiei şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între studenţi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenţi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică.
 • Totodată, la intrarea în instituţia de învăţământ superior şi pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă.
 • Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Uşile sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor studenţilor/cursanţilor.
 • Sala în care se desfăşoară activităţi didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între studenţi. Amplasarea în sală se va face astfel încât studenţii să nu stea faţă în faţă.
 • Va fi păstrată componenţa formaţiilor de studiu. Studentul va putea schimba formaţia de studiu în perioada semestrului doar în situaţii justificate. Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ.
 • În ghid se mai prevede că va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice înainte de sosirea studenţilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor dintre activităţile didactice, minimum 10 minute, la începutul şi la finalul zilei.
 • Studenţii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca atât în timpul activităţilor didactice, cât şi în timpul pauzelor, precum şi în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituţiei de învăţământ superior.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Se recomandă coşurile de gunoi cu capac şi pedală, prevăzute cu sac în interior.
 • Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, astfel încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării distanţării fizice.
 • Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit studenţilor şi personalului să îşi spele sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil, se precizează în ghid.
 • Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie din perspectiva respectării normelor de igienă.
 • Cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical (acolo unde există) sau responsabilul desemnat de către conducerea instituţiei de învăţământ superior în cazul în care studenţii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu: tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.
 • În prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe săptămână, studenţii vor fi instruiţi de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2.

Triajul zilnic se efectuează de către studenţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea propriei stări de sănătate, iar fiecare decide cu privire la propria participare la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică.

Nu se vor prezenta la activităţile didactice în ziua respectivă:

 • cei cu temperatura mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 sau alte boli infectocontagioase;
 • cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

În cazul în care studenţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare.

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here