Ghidurile pentru noul an școlar, publicate de Ministerul Educației. Alegerea și aplicarea scenariilor, pentru fiecare ciclu de învățământ

0
Foto: facebook.com/ Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" Bacău

Ghidurile pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021, pe fiecare ciclu de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, vocațional și special – au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul educatiacontinua.edu.ro. Ghidurile conțin informații și recomandări privind alegerea și punerea în aplicare a scenariilor de funcționare în noul an școlar – verde, galben și roșu, precum și propuneri de organizare a orarului.

Cele șase ghiduri privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, publicate de Ministerul Educației:

Ce prevede Ghidul pentru învățământul gimnazial și liceal, pornind de la cele trei scenarii:

   • Scenariul verde (S1) – desfășurarea cursurilor cu prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice
   • Scenariul galben  (S2) – desfășurarea cursurilor cu prezența fizică parțială a elevilor și a cadrelor didactice și online parțial (excepție fac clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, care participă la cursuri zilnic cu prezență fizică)
   • Scenariul roșu (S3) – desfășurarea cursurilor complet online.
 • Pentru scenariile 1 și 2, se vor lua măsuri de organizare a orarului, a spațiilor din unitățile de învățământ și a rutelor de circulație a elevilor și a personalului care să țină cont de recomandările Ministerul Sănătății.
 • Unitățile de învățământ vor putea adapta recomandările următoare la contextul propriu, cu informarea inspectoratelor școlare:
  • Pauzele dintre ore vor fi de 5 (cinci) minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute.
  • În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă), va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite și folosirea toaletelor să fie făcută în condiții de distanțare;
  • Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, cadrul didactic va organiza activități recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, în aer liber, activități care să includă mișcare;
  • Personalul didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă;
  • În pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisă numai circulația profesorilor pe holuri, de la o clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă;
  • În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectării acestora pentru noile clase/grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor către și dinspre aceste săli se face la începutul și la sfârșitul orelor de 55 de minute, însoțiți de către cadrul didactic;
  • Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiași zile. Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanță pentru informarea profesorilor diriginți și a părinților sau, unde este posibil, catalogul electronic.

Propunere: Orar organizat modular

În cazul tuturor celor 3 scenarii, organizarea modulară a orarului prezintă avantaje evidente, se arată în ghid:

 • reducerea riscurilor asociate apropierii fizice în cazul S1 și S2 (profesorii vin în contact cu mai puține clase într-o perioadă de timp)
 • reducerea efortului elevilor în cazul tuturor scenariilor, prin scăderea numărului de discipline care necesită concentrarea lor și efectuarea de teme pentru acasă într-un interval de timp;
 • flexibilizarea orarului în S3, prin reducerea numărului de profesori (2 sau 3) cu care o clasă lucrează într-o săptămână și reducerea numărului de clase cu care un profesor lucrează într-o săptămână.
   • Orarul modular se poate realiza cel puțin pe parcursul unui semestru, prin însumarea orelor de la fiecare disciplină și programarea unor perioade (module);
   • Într-o perioadă, elevii au câte 2 (două) ore pe zi, în fiecare zi, la o disciplină. Elevii au astfel, în funcție de planurile-cadru ale clasei respective, numai 2 (două) sau 3 (trei) discipline simultan.
   • La discipline cu un număr mare de ore pe săptămână se organizează câte 2 (două), 3 (trei) sau 4 (patru) module pe semestru; de exemplu, pentru 4 (patru) ore pe săptămână, în 17 săptămâni sunt 68 de ore care pot fi planificate în 2 (două) module de câte 2 (două) săptămâni și unul de (aproape) 3 (trei) săptămâni.

Realizarea orarului este la decizia fiecărei unități de învățământ. Pentru adoptarea unui orar modular, nu este nevoie de modificări legislative.

Scenariul verde

 • În situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceștia, părinții pot stabili împreună cu reprezentanții unității de învățământ aplicarea unor scenarii alternative pentru copiii proprii, în perioade determinate de timp. În funcție de numărul acestor cazuri, este posibil ca existența acestor situații să favorizeze rezolvarea problemelor de spațiu în vederea menținerii distanței de siguranță pentru elevii care vin la școală.
 • Unitățile de învățământ care dispun de resursele necesare pot adapta S1 la forme mai flexibile care să reducă riscurile asociate pandemiei. Pot fi preluate elemente din organizarea S2 pentru unele clase sau grupuri de elevi sau pentru protejarea unor elevi sau cadre didactice care sunt supuse unui risc epidemiologic ridicat și ar putea preda de la distanță claselor de elevi, în condițiile în care poate fi organizată comunicarea între elevii aflați în clasă și cadrul didactic aflat acasă sau în carantină, respectiv între cadrul didactic și elevii aflați în clasă, pe de o parte, și elevii aflați acasă, pe de altă parte.

Scenariul galben

 • În organizarea eficientă a S2, se va ține seamă de condițiile locale. Orientativ, presupunem că o parte dintre elevii unei clase sunt prezenți la școală, în timp ce colegii lor participă la aceleași cursuri online, în timp real și în interacțiune cu cadrele didactice și colegii sau urmăresc orele după înregistrarea și încărcarea lor pe un grup online, la care au acces numai membrii comunității respective. În orice situație, este nevoie de acordul cadrului didactic, conform prevederilor LEN, iar elevii și părinții trebuie informați în legătură cu consecințele legale ale distribuirii acestor înregistrări în afara grupului, respectiv fără acordul cadrului didactic și al părinților elevilor. Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi.
 • Pentru reducerea contactului inutil între elevi, îndeosebi în orașele mari, cu număr maxim de elevi la clasă, este recomandabilă împărțirea claselor în jumătăți fixe, fără posibilități de „transfer”. De exemplu, în loc de clasele a IX-a Ași a IX-a B, vor exista clasele 9A1, 9A2, 9B1, 9B2 șamd. Prin această procedură, fără a se interveni asupra catalogului claselor, elevii din 9A1 nu vor intra în contact fizic în perioada restricțiilor impuse de pandemie nici cu cei din 9A2, nu numai cu cei din 9B. Didactic, este de preferat ca în săptămâna 1 (întâi) de cursuri să participe fizic 9A1 și online 9A2, apoi în săptămâna 2 (a doua), fizic 9A2 și online 9A1 șamd. Dacă autoritățile sanitare consideră că fiind mai sigur ca perioadele de alternare să fie mai lungi, de 2 (două) sau 3 (trei) săptămâni, unitățile de învățământ se pot adapta acestor cerințe.

Scenariul roșu

 • Unitățile de învățământ vor realiza baze de date care să cuprindă informații complete privind resursele de care dispun cadrele didactice și elevii, inclusiv informații referitoare la prezența camerelor video pe echipamentele respective și a lățimii de bandă de internet disponibile. În funcție de resursele disponibile, elevii vor avea obligația de a se conecta la comunicarea online în forma solicitată de către cadrul didactic în fiecare moment, cu sau fără imagine.
 • Comunicarea online în cadrul orelor reprezintă un spațiu privat, accesibil numai comunității respective, formate din elevii clasei sau grupei și cadrul didactic. În măsura în care spațiul de acasă disponibil permite, părinții, frații elevilor sau alte persoane prezente în locuință trebuie să asigure intimitatea și liniștea elevului aflat la cursuri online. Cadrele didactice vor îndruma părinții cu privire la conduita optimă referitoare la sprijinirea elevilor.
 • Cadrele didactice pot adapta planificările calendaristice în sensul favorizării pentru perioada S3 a acelor competențe și conținuturi care nu au/au mai puțin de suferit în abordarea online și concentrarea exersării celorlalte competențe și conținuturi pentru perioadele de aplicare a S1 sau S2.
 • Durata orelor va fi cea reglementată, însă cadrele didactice vor împărți orele în așa fel încât o bună parte din oră să fie dedicată realizării de activități de către elevi, individual sau în grupe, ale căror rezultate să fie transmise cadrului didactic, de preferat, până la sfârșitul orei curente, cu asigurarea unui feedback din partea profesorului, în aceeași oră sau în ora următoare. În acest fel se poate evita pasivizarea elevilor, se reduce timpul alocat unor prezentări online realizate de către profesor și se poate evalua activitatea elevilor la ore.
 • Activitatea cadrului didactic nu se concentrează asupra unor prezentări în timpul orei, ci este de preferat ca aceasta să se desfășoare preponderent înaintea orelor, pentru pregătirea sarcinilor de lucru pentru elevi, astfel încât aceștia să înțeleagă și să își dezvolte competențele prevăzute în programe prin rezolvarea unor sarcini de lucru. Se recomandă stabilirea unor repere de timp alocat activităților elevilor în afara orelor (echivalentul temelor pentru acasă) prin colaborare între cadrele didactice care constituie consiliul clasei sau prin stabilirea unor reguli generale în Consiliul profesoral, care să țină cont de ponderea orelor pentru fiecare disciplină în planurile-cadru și de clasa în care se află elevii, respectiv vârsta lor și apropierea unor examene.

Ce prevede Ghidul pentru învățământul primar

SCENARIUL „verde” (S1): posibilitatea revenirii tuturor elevilor în mediul școlar.

 • Asigurarea distanțării (1m) dintre elevi, respectiv dintre elevi și profesori impune, în unele situații, împărțirea clasei pe grupe. Modalitatea de funcționare a grupelor este la decizia fiecărei unități de învățământ.
 • Scenariul 1 presupune, totodată, inițierea unor măsuri de reorganizare administrativă, prin ulizarea eficientă a spațiilor disponibile, inclusiv prin organizarea programului în schimburi, cu respectarea intervalelor necesare pentru igienizare.
 • Orarul fiecărei clase va fi structurat astfel încât să permită desfășurarea unor ore de curs în spațiul exterior, prin rotație. Se va păstra, constant, aceeași componență a grupului de elevi.
 • Cum ar trebui stabilit orarul?
   • elaborarea unui orar adaptat în funcție de numărul de schimburi;
   • stabilirea unui orar decalat, astfel încât să fie posibilă păstrarea distanțării, inclusiv pe durata pauzelor.
 • Acolo unde cursurile se desfășoară în schimburi, este necesară o pauză de 1-2 ore între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezinfecției și aerisirii spațiilor.
 • Pauzele trebuie organizate astfel încât să se păstreze principiile de bază: distanțare, componență constantă a grupelor, igienizarea mâinilor etc. Decalarea pauzelor este o soluție care necesită o riguroasă organizare și multă flexibilitate, acceptată de întreaga comunitate școlară.

SCENARIUL „galben” (S2): în situația în care unitatea de învățământ se încadrează în S2, elevii din învățământul primar vor participa la cursuri în școală.

 • Totuși, în situații particulare, pentru anumite perioade de timp, se impune abordarea învățământului blended learning/ la distanță/ hibrid. După caz, pentru perioade scurte de timp, de 14 zile, și pentru elevii din învățământul primar, în următoarele situații:
  • La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă din unitatea de învățământ – se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sala de clasa își desfășoară cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19.
  • La apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data la care a debutat ultimul caz.
  • În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația din unitatea de învățământ împreună cu directorul unității de învățământ, astfel:
     • Situația 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (ex. învățător/profesor care a avut o singura oră) și nu a venit in contact cu alte cadre didactice din școala, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă
     • Situația 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex învățător/profesor care a avut o singura oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice din unul dintre schimburi – în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact
     • Situația 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (ex. profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice din unul dintre schimburi-în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
     • Situația 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate schimburile – în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.
 • Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa/unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP județeană, respectiv a municipiului București, cu avizul prealabil al CJCCI. În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județeană poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase/unități de învățământ.
 • Este posibil să se recurgă la învățarea de tip blended learning/la distanță/hibrid, mai ales în situația în care apar cazuri de îmbolnăvire în școală și, pentru un interval de 14 zile, se trece de la învățarea în școală la învățarea la distanță. Totodată, este posibil să se combine învățarea față în față cu învățarea la distanță în situația în care există copii care locuiesc într-o comunitate ce se încadrează în S3, iar școala își desfășoară activitatea în comunități încadrate în S1 sau S2. Totodată, în situația copiilor cu boli cronice se poate apela la modalitățile de învățare menționate mai sus.

SCENARIUL „roșu” (S3) în comunitățile cu risc ridicat, cursurile se vor desfășura online. Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar va putea propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a elevilor în unitatea de învățământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului.

 • Profesorii pot filma secvențe de predare și pot transmite elevilor lecțiile filmate; în cadrul comisiilor metodice se pot distribui diferite subiecte care se pot materializa în scurte secvențe de predare și se pot utiliza de către toate clasele pe nivel.
 • Se recomandă ca platformele utilizate și aplicațiile IT să fie unitare la nivelul unei unități de învățământ; în acest fel, se poate construi o experiență comună, care poate fi partajată de către întreaga echipă.
 • Se recomandă ca primele lecții online să fie dedicate modului de utilizare a tabletei/laptopului etc.; totodată, se vor stabili reguli clare privind participarea la lecțiile online;
 • Cum ar trebui stabilit orarul?
  • elaborarea unui orar al lecțiilor online, prin care să se asigure un echilibru între activitățile online și cele desfășurate în sala de clasă;
  • micșorarea duratei lecțiilor desfășurate online, comparativ cu cele față în față.

Tranziția de la un scenariu la altul

 • Pentru situații particulare, urmare a apariției unor cazuri de îmbolnăvire în școală, pentru un interval de 14 zile se trece de la învățarea în școală la învățarea la distanță.
 • Este posibil să se combine învățarea față în față cu învățarea la distanță în situația în care există copii care locuiesc într-o comunitate care se încadrează în S3, iar școala își desfășoară acvitatea conform S1. Totodată, situația particulară se referă și la copiii cu boli cronice sau la alte cazuri specificate în Ghidul Ministerului Sănătății.
 • Cum ar trebui să stabilim orarul?
  • orarul trebuie să fie flexibil, în funcție de țintele pedagogice;
  • micșorarea duratei lecțiilor desfășurate online, comparativ cu cele față în față, prin planificarea unor activități alternative sau succesive, după caz;
  • ponderea activității față în față/online poate fi diferită în funcție de vârsta elevilor și poate fi reflectată în orar; se recomandă 20 de minute pentru CP și clasele I – a II-a și 30 de minute pentru clasele a III-a – a IV-a.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat, marți, portalul de informare educatiacontinua.edu.ro, unde vor fi publicate informații privind noul an școlar 2020-2021.

Monica Anisie a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost elaborate ”ghidurile metodologice, ghiduri pentru organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ”.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here