Normele pentru redeschiderea școlilor. 10 septembrie, data până la care se stabilește scenariul de funcționare pentru fiecare școală – proiect

0

Ministerul Sănătății a publicat proiectul de ordin prin care sunt aprobate normele privind măsurile sanitare și de protecție ce vor fi luate în unitățile de învățământ în noul an școlar. Proiectul prezintă cele trei scenarii pentru desfășurarea cursurilor (prezență fizică a tuturor elevilor; venirea la școală prin rotație, cu excepția preșcolarilor, a claselor primare, a VIII-a și a XII-a; învățământ exclusiv online), stabilind că direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze până la data de 7 septembrie inspectoratele şcolare şi comitetele pentru situaţii de urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi. Până la data de 10 septembrie, comitetele județene pentru situaţii de urgenţă vor emite hotărârile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ. Documentul mai prevede obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toți elevii și întreg personalul (inclusiv clasa pregătitoare; excepție fac preșcolarii), asigurarea distanțării de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare.

”Scopul acestui document este de a oferi recomandări clare și care pot fi implementate, în
vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii, depistării din timp și a controlului COVID-19. (…) Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a preșcolarilor / elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție”, se arată în documentul anexat la proiectul de ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, care cuprinde Normele privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19.

Ce prevăd normele:

 • Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea /limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ:
  • Igienă riguroasă a mâinilor;
  • Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
  • Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
  • Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;
  • Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;
  • În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
  • Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire
   la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
  • Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome
   de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
  • Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor
   adopta norme specifice.
 • În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie

 • Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB) Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.
 • ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu:
  • situația epidemiologică la data de 7 septembrie
  • infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.
 • Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.
 • Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori).
 • În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:

1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.

2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate

3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ
(scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

 • Actualizarea hotărârilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere

 • a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru
  izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice
  locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului
  educativ;
 • b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată.
 • c) Stabilirea circuitelor funcționale;
 • d) Organizarea spațiilor de recreere;
 • e) Evaluarea necesarului de resurse umane;
 • f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;
 • g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru
  elevi și personal;
 • h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

 Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

 • a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.
  • Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.
  • La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate
   dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
   dezinfecția frecventă.
  • La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.
  • Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise).
  • Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
 • b) Organizarea sălilor de clasă
  • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:
   • Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
   • Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
   • Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi
    (realizarea oglinzii clasei);
   • Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
   • Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
  • Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
  • Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
  • Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
  • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
  •  Este interzis schimbul de obiecte personale;
  • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
  •  Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea
   ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10
   minute și la finalul zilei;
  • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
  • Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.
  • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate
   aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și
   pedală prevăzut cu sac în interior.
 • c) Organizarea grupurilor sanitare
  • Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării
   distanțării fizice;
  • Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
  • Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
  • Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor
   personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt
   recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele
   electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
  • Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc);
  • Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor
   atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
  •  Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
 • d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale:
  • Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:

o la intrarea în cancelarie;
o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

  • Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
  • Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.
 • e) Organizarea curții școlii: 
  • Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze
   distanțarea fizică;
  • Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de
   apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii
   cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;
  • Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.

Organizarea accesului în unitatea de învățământ

 • Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de
  către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
 • Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
 • Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc);
 • Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi.
  În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
 • Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
 • Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute
  deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
 • Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
 • După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
 • Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.

Organizarea programului școlar

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii
cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:

 • Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;
 • Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
 • Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
 • Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge
  reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
 • Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
 • Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;
 • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

c) Organizarea activităților sportive:

 • Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;
 • Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
 • Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;
 • Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
 • La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;
 • Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

 Purtarea măștii de protecție

 • Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior);
 • Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
 • Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
 • Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
 • Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de
vârstă la risc și / sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:

 • Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;
 • Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.
 • Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie
  monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;
 • Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;
 • Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu
  risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei
  respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil
  să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot
  reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;
 • Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

 • Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze unitatea de învățământ și cabinetul
  medical școlar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulți;
 •  În cazul aparitiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de invatamant
  situația va fi analizata de DSPJ împreună cu directorul unității de invatamant;
 • Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU /
  CMBSU la propunerea Direcției de Sanatate Publica judeteana și respectiv a
  municipiului București, în următoarele circumstanțe:

a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din
unitatea de invatamant, se suspenda cursurile școlare ale clasei respective,
pentru o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasa își desfășoară
cursurile școlare 2 clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda
cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face
curățenie, dezinfectie și aerisire, urmand ca elevii din ciclul următor să-și
desfășoare normal cursurile;

b. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;

c. În cazul aparitiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în randul cadrelor
didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care  va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de invatamant împreună cu directorul unității,
astfel:

   • Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
   • Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singura clasa (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
   • Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (ex profesor de sport) sau numarul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
   • Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu multe cadre didactice din scoala (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de invatamant.
 • Personalul care efectuează curățenia în scoala și cel care este responsabil de paza scolii, in conditiile in care nu au intrat în contact cazul confirmat cu COVID 19, își vor desfășura activitatea în continuare;
 • Pe perioada de suspendare a clasei / unității de învățământ, directorul instituției de invatamant va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:

o curățenia și aerisirea claselor;
o dezinfecția curentă și terminala a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete) în colaborare cu DSP județeană / a municipiului București;
o pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu;

 • Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa / unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP județean, respectiv a municipiului
  București, cu avizul prealabil al CJSU / CMBSU
 • În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase / unități de
  învățământ;
 • La redeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, medicul școlar sau medicul de familie care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

Scenariile de funcționare pentru fiecare ciclu de învățământ preuniversitar:

Citiți integral:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.