Calendarul Evaluării Naționale 2020, publicat în Monitorul Oficial. Când vor avea loc examenele și care sunt noutățile

0

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020, clasa a VIII-a. Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial. Examenele vor avea loc în perioada 15 – 18 iunie 2020, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iunie. 

Potrivit Ordinului semnat de ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz, și publicat în Monitorul Oficial, înscrierile la Evaluarea Națională, în anul școlar 2019-2020, vor începe pe data de 2 iunie 2020. Absolvenții clasei a VIII-a vor încheia cursurile pe 5 iunie, iar pe 15 iunie va avea loc prima probă a Evaluării Naționale – Limba și literatură română. Pe 17 iunie se va desfășura examenul la Matematică, urmat de proba la Limba și literatura maternă, pe 18 iunie. Primele rezultate, înainte de contestații, vor fi afișate pe 22 iunie, iar cele finale pe 27 iunie.

CALENDAR EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020

  • 2-5 iunie 2020 – Înscrierea la evaluarea națională
  • 5 iunie 2020 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 15 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă
  • 17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă
  • 18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 22 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12.00)
  • 22 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00)
  • 23-26 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor
  • 27 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 îl puteți găsi AICI

Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a – 2020 îl găsiți AICI

Noutățile la Evaluarea Națională

Una dintre modificările aduse de noul ordin vizează procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor și prevede scăderea de la 1,5 puncte la 1 punct a diferenței dintre nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații. 

De asemenea, ordinul stabilește că ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia, în cadrul evaluării naționale, ”se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării”. Totodată, ”afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării”.

Sălile de clasă vor fi în continuare dotate cu camere de supraveghere video și audio, se menționează în document.

Prevederi din ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2020:

Evaluarea lucrărilor

 • Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale. 
 • Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoanele care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate. 
 • În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.
 • În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct în plus sau în minus (n.red. – aceasta a scăzut de la 1,5 puncte cât era până acum), între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Interdicții la examene

 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.
 • Candidații care refuză depozitarea acestor obiecte în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
 • Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.
 • Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Precizările MEN

Ulterior publicării ordinului în Monitorul Oficial, Ministerul Educației a anunțat, într-un comunicat de presă, că a aprobat calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII), în anul şcolar 2019-2020.

Comunicatul Ministerului Educației:

”Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 și în secțiunea dedicată pe edu.ro.

Principalul element de noutate îl reprezintă intervenția asupra modalității de soluționare a contestațiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare.

Mai exact, ”în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.”

Precizăm că anterior intrării în vigoare a noii metodologii era luată în considerare o diferență de 1,5 puncte.

De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

Referitor la calendarul EN VIII, a fost stabilită următoarea formulă de desfășurare a probelor scrise:

   • 15 iunie 2020: Limba şi literatura română
   • 17 iunie 2020: Matematică
   • 18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Examenul se va încheia în data de 27 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Precizăm că înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 – 5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2019 – 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.

Media generală obținută de candidații care susțin Evaluarea Naţională intră în componența mediei de admitere în învățământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Metodologia și calendarul admiterii se aprobă prin ordin separat.”

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here