Cum se calculează media de admitere la liceu. Ghidul admiterii și departajarea candidaților cu medii egale

0

ADMITERE LICEU 2019. Media de admitere în liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%. Înscrierea în clasa a IX-a se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare.

 • Cum se calculează media de admitere în liceu pentru anul școlar 2019-2020

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁, unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei
limbi moderne, nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat (articolul 11). Documentul prevede că ”nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă.

Pentru liceele din filiera vocaţională – profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, la media finală de admitere se ia în calcul nota de la probele de aptitudini, potrivit Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat (VEZI cum se calculează media finală de admitere – articolul 8).

 • Cum se calculează media de admitere în colegiile naționale militare

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT, unde: MA = media de admitere calculată conform punctului I; NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; MFA = media finală de admitere.

Departajarea candidaților cu medii egale

Potrivit Metodologiei, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  •  nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Ghidul admiterii computerizate. Cum se completează fişa de admitere 

Admiterea la liceu pentru anul școlar 2019-2020 se va desfășura conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Câteva sfaturi și sugestii pentru elevi și părinți cu privire la completarea fișei de admitere (sursa – admitere.edu.ro):

 • Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor
  candidaţilor.
 • Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă
  nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat.
  Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii
  repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc! Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 • Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele
  de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.
 • Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna
  în nici un fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate. Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.
 • Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta
  media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel
  cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.
 • Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii – eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55! Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor”, se transmite la şcoala de provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.
 • Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt
  centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de
  la Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea
  computerizată.
 • Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de
  admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună
  medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Pentru a înţelege mai uşor algoritmul, luăm următoarele exemple:

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat
primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.
2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de
către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la
prima sa opţiune.
3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate
locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune
mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a
treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale
opţiuni la care mai sunt locuri libere.
De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu
medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui !
4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2
în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe
locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru
opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de
pe primul loc), având media mai mare decât B.

Citiți aici Modul de completare a fișei de înscriere în anul școlar 2019-2020

Calendarul admiterii la liceu 2019

Potrivit calendarului admiterii pentru anul şcolar 2019 – 2020, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc în perioada 3-7 iulie 2019, după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale. Prima afişare a rezultatelor Evaluării Naționale 2019 este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 – 20:00), iar rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie.

Pe 12 iulie 2019 va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a.

  • 3-7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
  • 4-8 iulie 2019: Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  • 12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat; Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat
  • 15-18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

A doua etapă de admitere la liceu va începe pe 23 iulie 2019, conform calendarului admiterii pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.