Regulamentul de funcționare a școlilor: Ședințele cu părinții se pot organiza și lunar. Elevii pot participa la întâlnirile individuale ale dirigintelui cu părinții

0

Ședințele cu părinții se pot organiza și lunar și pot fi desfășurate și în sistem online, diriginții desfășoară activități de suport educațional și de consiliere, iar la consultațiile individuale ale dirigintelui cu părinții pot participa și elevii. Sunt reguli prevăzute în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, care a intrat în vigoare din acest an școlar.

Ministerul Educației a transmis către inspectoratele școlare o adresă în care sunt amintite regulile noi, valabile din anul școlar 2020-2021, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) ce a fost aprobat prin ordin de ministru la finalul lunii august.

Printre reglementările enumerate se numără reducerea numărului comisiilor permanente din școli de la șase la cinci (a fost eliminată comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică), condițiile în care se decide suspendarea cursurilor și eliminarea obligativității profesorilor diriginți de a mai elabora portofoliul dirigintelui, dar și atribuții noi pentru aceștia.

  • Conform noului regulament, profesorii diriginți desfășoară activitățile de suport educațional și de consiliere în cadrul orelor din aria curriculară ”Consiliere și orientare” și în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare.
  • De asemenea, profesorii diriginți organizează și coordonează și activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului.
  • Ședințele cu părinții se pot organiza și lunar dacă situația impune o asemenea frecvență de organizare și pot fi desfășurate și online, în situații de calamitate, pandemie sau alte situații excepționale.
  • La întâlnirile/consultațiile individuale ale dirigintelui cu părinții poate participa și elevul.

Adresa MEC transmisă către inspectoratele școlare:

Sursa foto: edums.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here