Ce trebuie să facă elevii pentru a beneficia de transport gratuit în timpul anului școlar – ghid elaborat de Ministerul Educației

0
Foto: radioconstanta.ro

Toți elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul de persoane în vederea frecventării cursurilor școlare, precizează Ministerul Educației, într-o postare pe Facebook. MEC prezintă procedura pe care elevii trebuie să o urmeze pentru a beneficia gratuit de serviciile publice de transport (transportul public local, intrajudețean și interjudețean) și mecanismele de decontare a sumelor de la bugetul de stat.

Transportul public local

  • Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, eliberarea documentului de călătorie (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip cu valabilitate lunară).
  • Carnetul de elev trebuie să fie vizat prin ștampilă pentru anul în curs.
  • Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/ raza teritorială a unității de învățământ.

 Transportul public intrajudețean

  • Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, unitatea de învățământ eliberează elevului, la cerere, o adeverință care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficia de transport gratuit, precum și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu.
  • Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează elevului documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința mai sus amintită. O copie a documentului de călătorie e depusă la școală (care centralizează aceste date).
  • Operatorul de transport emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru consiliul județean.

Transportul public interjudețean

  • Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.
  • Unitatea de învățământ eliberează solicitantului o adeverință care-i atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport eliberează elevului legitimația de transport gratuit pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a acestei legitimații de transport, cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.
  • Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean.
  • Pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, lnfrastructurii și Comunicațiilor o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni.

Operatorii de transport au obligația de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 a fost reglementată procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin serviciul public de transport local rutier şi naval; serviciul public de transport rutier județean șí naval între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este școlarizat; transportul rutier interjudețean; transportul intern feroviar și cu metroul – pentru elevi și studenți. Detalii aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here