Măsuri propuse pentru debirocratizarea activității în educație. ”Comisia de tăiat hârtii” a prezentat un prim raport

0
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

”Comisia de tăiat hârtii” a Ministerului Educaţiei şi Cercetării a prezentat un prim raport în care propune eliminarea şi simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare – învăţare – evaluare. Printre propunerile comisiei se numără desființarea comisiilor metodice, eliminarea proceselor verbale la activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei, cum sunt cele de la ședințele cu părinții, dar și eliminarea portofoliului dirigintelui. Totodată se propune simplificarea documentelor pentru activitățile ce presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii și încurajarea programelor de voluntariat pentru părinți.

În urma propunerilor primite pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, ”Comisia de tăiat hârtii” a decis eliminarea și simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării, dat luni publicității.

Conform MEC, lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, iar intervențiile privind debirocratizarea vor fi realizate în etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea actului educațional.

În comunicat sunt prezentate și câteva dintre măsurile avute în vedere pe termen scurt, grupate în două categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare.

Comunicatul integral al Ministerului Educației și Cercetării:

”Raport sintetic al comisiei pentru debirocratizarea activității profesorilor

Ministerul Educației și Cercetării face primii pași concreți pentru debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ,,Comisia de tăiat hârtii”, prezintă un prim raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare – învățare – evaluare.

În urma propunerilor primite pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, comisia a decis eliminarea și simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare.

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, cu partenerii de dialog social, iar intervențiile privind debirocratizarea vor fi realizate în etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea actului educațional.

‚‚Activitatea din cadrul Grupului de Lucru nu a fost un demers ușor, s-a muncit și se va munci în continuare pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât să simplificăm munca de la clasă. «Hârtia» a devenit pentru noi, profesorii, atât de importantă în ultima vreme, încât a ajuns să ne îngreuneze activitatea didactică. În urma întâlnirilor Grupului de lucru, sunt convinsă că fiecare a înțeles că este nevoie ca profesorii să își dedice toată priceperea și energia copiilor și nu completării unor hârtii inutile”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

În continuare, prezentăm câteva dintre măsurile avute în vedere pe termen scurt, grupate în două categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare.

Măsuri de eliminare:

1. Comisia metodică: se propune desființarea acesteia și realocarea atribuțiilor către alte comisii. Vor fi revizuite atribuțiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităților de didactică și mentorat;

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligației de a întocmi procese verbale la activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la ședința cu părinții se semnează foaie de prezență, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia majorității părinților.

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenție nu presupune „acoperirea cu hârtii”, ci intervenție, și este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuțiile de consiliere necesare;

4. Raportări situație socială: eliminarea obligativității realizării de raportări și analize privind situația socială a elevilor. De exemplu, situația elevilor cu părinți plecați în străinătate care era realizată de profesori, deși aceștia nu au atribuții din sfera asistenței sociale.

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativității realizării în forma actuală a raportărilor aferente programelor sociale Cornul și laptele, Fructe în școli etc. Se va opta pentru raportare integrată, cu asumare de responsabilități și de către personalul unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Măsuri de simplificare:

1. Pentru rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional se propune eliminarea obligativității realizării acestora la nivelul unității de învățământ. Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) a tuturor datelor necesare și extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice din SIIIR.

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea și standardizarea conținutului obligatoriu prin punerea la dispoziția profesorului de modele predefinite;

3. Documente pentru activități care presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii: se propune simplificarea și, în același timp, sunt avansate soluții care să încurajeze profesorii în planificarea acestor activități, respectiv:

a) încurajarea programelor de voluntariat pentru părinți, care să parcurgă procedurile din legislația din domeniu, ca răspuns la nevoia de supraveghere a copiilor. Se propune modificarea art. 7 lit. (b) din ordinul de ministru nr. 3.637/2016: „să asigure câte un cadru didactic și, după caz, un părinte/tutore/ susținător legal voluntar însoțitor/însoțitori pentru fiecare 10 elevi participanți”;

b) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea implicării părinților/tutorilor/susținătorilor legali, în calitate de voluntari, în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare;

c) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unor prevederi care asigură transferul de încredere către cadrele didactice, fără să mai fie nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru fiecare acțiune în parte.

4. Teste inițiale (predictive): se propune eliminarea obligativității de aplicare a testelor inițiale în situații de continuitate (același profesor, aceeași disciplină).

 5. Condica de prezență: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs și înlocuirea acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei.

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute și o serie de principii și recomandări destinate profesorilor cu scopul de a eficientiza modul de lucru și activitatea la clasă. Scăderea volumului de hârtii întocmite de profesori este o preocupare continuă a Ministerului Educației și Cercetării, iar sugestiile primite în acest sens sunt luate în considerare și pot fi dezbătute și adoptate ulterior.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here