Din regulamentele unor licee din Teleorman: Sunt interzise ”barba și mustața”, iar efectuarea de teme poate fi o pedeapsă

0
Foto: pixabay.com

Prevederi cel puțin bizare în regulamentele de organizare și funcționare ale unor licee din Teleorman. Efectuarea unor teme ”drept pedeapsă”, curățarea mizeriei făcute, ”munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie” sau munca în folosul comunităţii sunt câteva dintre sancțiunile pentru elevi în caz de abateri disciplinare. Mai mult, liceenilor le este interzis să poarte ”blugi decupaţi, franjuraţi, cu aplicaţii (lanţuri)”, să aibă ”barbă/mustață” și nici ”nu se admit perciuni lungi, cercei în urechi, în nas sau în alte părţi ale corpului.”

Toate aceste interdicții și măsuri disciplinare sunt semnalate de Consiliul Județean al Elevilor Teleorman într-un raport întocmit în urma analizării regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar din județ.

Elevii acuză că aceste reglementări, dar și altele care se regăsesc în raport, contravin actelor normative ierarhic superioare, precum Statutul Elevului și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

„În urma analizării complete a regulamentelor de organizare și funcționare ale
unităților de învățământ preuniversitar din teritoriu care au răspuns solicitării noastre în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am sesizat o serie vastă de nereguli provocate de neacceptarea de către forurile decizionale a faptului că oricare prevedere dintr-un regulament intern al unei școli care se află în contradicție cu articolele stipulate din Statutul Elevului, ROFUIP, LEN sau oricărui alt document superior din punct de vedere ierarhic, este nulă de drept”, a declarat președintele Consiliului Județean al Elevilor Teleorman, Albert Sareh.

”Interpretarea subiectivă a legii a devenit un real pericol în asigurarea echilibrului necesar unui act educațional calitativ și performant. Deoarece importanța armonizării totale a actelor normative școlare cu cele naționale este incontestabilă, reprezentanții elevilor teleormăneni solicită conducerilor unităților de învățământ din întregul județ adoptarea măsurilor necesare asigurării unui exercițiu democratic performant la nivelul fiecărei școli”, se arată totodată într-un comunicat al Consiliului Județean al Elevilor Teleorman.

Câteva situații, semnalate în raport. Sancțiuni și interdicții:

LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA”

Regulament: (1) Elevii trebuie să aibă o ținută decentă. Sunt interzise: vopsirea părului în culori stridente; piercing pe faţă (nas, buze, sprâncene); blugi decupaţi, franjuraţi, cu aplicaţii (lanţuri); pantaloni cu talie joasă; bluze mai scurte decât nivelul taliei şi cu decolteu adânc; machiaj strident (ruj şi farduri de culori
intense). Elevii care nu respectă cele menţionate mai sus vor avea nota scăzută la
purtare cu minim 1 punct sau conform hotărârilor comisiei pentru prevenirea şi
reducerea violenţei în mediul şcolar. (2) Nerespectarea ţinutei constituie
abatere disciplinară şi este sancţionată conform prevederilor articolelor
ROFUIP coroborate cu prevederile speciale din prezentul regulament privind modul de sancţionare al elevilor. Lipsa ținutei decente în 5 situaţii pe semestru, este sancţionată cu scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman spune că prevederea din regulament este în contradicție cu: S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității şi personalităţii proprii. S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.

LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA

Regulament: Art. 57 » (3) Fetele vor avea coafuri adecvate; nu se admite machiaj
exagerat. În caz contrar elevele sunt sancţionate conform prezentului regulament; (4) Băieţii vor avea părul îngrijit, fără tunsori extravagante. Nu se admit perciuni lungi, cercei în urechi, în nas sau în alte părţi ale corpului. În caz
contrar vor fi sancţionaţi prezentului regulament. La a treia abatere atât fetele cât şi băieţii vor fi sancţionaţi şi cu scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

Regulament: Elevul prins fumând este avertizat în faţa CP al clasei şi eliminat 3 zile de la cursuri, în condițiile în care recidivează, cu obligativitatea efectuării de activităţi în şcoală, câte 6 ore pe zi, conform unui program stabilit de comisia de anchetă; părintele/susţinătorul legal este notificat de către diriginte; dacă, în termen de 8 săptămâni de la aplicarea sancţiunii, elevul nu recidivează, nu se va scădea nota la purtare.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: a) observație individuala; b) mustrare scrisa; c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, ”Bani de liceu”, a bursei profesionale; d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeași u.î.; e) preavizul de exmatriculare; f) exmatriculare.

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1

Regulament: În cazurile de abateri disciplinare grave și foarte grave (comportament agresiv, lipsit de respect față de colegi și față de cadrele didactice, încălcarea repetată a regulilor de comportament din școală), elevii vor fi sancționați prin obligația de a efectua 2-4-6 ore de muncă în folosul comunității. Această activitate se va desfășura în timpul orei de consiliere sau în afara orarului școlii și numai sub stricta supraveghere a personalului administrativ și de îngrijire. De asemenea, părinții vor fi anunțați în scris sau telefonic de această sancțiune.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”

Regulament: Măsuri disciplinare pot fi considerate, printre altele: efectuarea unor teme drept pedeapsă, exmatricularea de la oră, recuperarea lecţiilor pierdute, curățarea mizeriei făcute, munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie, munca în folosul comunităţii şcolare, avertisment / mustrare, exmatriculare, eliminare definitivă din şcoala.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu S.E. Art. 16, alin. 4 » Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: a) observație individuala; b) mustrare scrisa; c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, ”Bani de liceu”, a bursei profesionale; d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeași u.î.; e) preavizul de exmatriculare; f) exmatriculare.

R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

LICEUL TEORETIC PIATRA

Regulament: Abateri – Neprezentarea la serviciul pe clasă/școală. Sancțiuni – Repetare: Eliminare 3-5 zile; Repetare: Mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau altă şcoală; Repetare: Mutarea disciplinară la o altă şcoală; Munca socială în şcoală (numărul orelor se stabileşte în funcţie de pagubă); Repetare: 6 ore de muncă socială.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu R.O.F.U.I.P. Art. 198, alin. 2 » În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

LICEUL TEORETIC VIDELE

Regulament: Art. 131, lit. a » Elevilor li se interzice să poarte: pantaloni scurți / bermude/pantaloni tăiați (decupați); fuste sau rochii foarte scurte, transparente;
colanți în locul fustei/pantalonului; bluze/tricouri cu talie scurtă.

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.  S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL HARALAMBIE”

Regulament: Codul de conduită al elevilor, art. 6, III » Pentru asigurarea ordinii și disciplinei, necesare desfășurării activității școlare, sunt interzise: (1) A. Pentru băieți: părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative, părul lung neîngrijit, neprins la spate; barbă/mustață, cercei, piercinguri; pantaloni scurți tip șort sau
extravaganți la elevii de liceu; tricouri cu înscrisuri/mesaje/desene discriminatorii; B. Pentru fete: părul vopsit în culori stridente, frizurile provocatoare, părul lung neîngrijit; machiajul exagerat, bijuteriile ostentative;
purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a fustelor cu
talie joasă și / sau mulate și / sau foarte scurte precum și a pantalonilor scurți
sau a colanților fără fustă sau sarafan;

Consiliul Județean al Elevilor Teleorman: În contradicție cu S.E. Art. 6, alin. 2 » Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. S.E. Art. 7, lit. p » Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.

Raportul integral, realizat de Consiliul Județean al Elevilor Teleorman, îl găsiți AICI

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here