Calendarul admiterii la liceu 2020. Când vor avea loc înscrierile și repartizarea computerizată în licee

0

După susținerea Evaluării Naționale, absolvenții clasei a VIII-a care au media de admitere cel puțin 5 se pot înscrie pentru admiterea la liceu începând cu data de 2 iulie 2020, prevede Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2020-2021. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere are loc în perioada 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată a elevilor în licee pe data de 10 iulie 2020. A doua etapă de admitere va fi pe 31 iulie. 

Calendarul admiterii la liceu 2020 a fost aprobat prin ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, publicat, joi, în Monitorul Oficial.

Ordinul stabilește că, anul viitor, la repartizarea computerizată în licee vor participa elevii care au susținut Evaluarea Națională și care au media de admitere minimum 5. Cei cu medii sub 5 nu mai pot opta pentru liceu, fiind obligați astfel să se orienteze către învățământul profesional.

Potrivit calendarului de admitere în liceu 2020, probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se vor desfășura în perioada 13-15 mai 2020, iar între 2 și 6 iulie 2020 va avea loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora. Repartizarea computerizată a elevilor în licee va fi pe data de 10 iulie, iar a doua etapă pe 31 iulie 2020.

Calendarul admiterii la liceu 2020

Probele de aptitudini

 • 11 – 12 mai 2020: Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 13 – 15 mai 2020: Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 18 mai 2020: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 22 mai 2020: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 • 11 – 12 mai 2020: Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 13 – 15 mai 2020: Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 18 mai 2020: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 22 mai 2020. Comunicarea  rezultatelor  finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

Etapa de repartizarea computerizată și admitere în licee

 • 2 – 6 iulie 2020: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
 • 3 – 7 iulie 2020: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
 • 10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
 • 13 – 16 iulie 2020: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţ
 • 16 iulie 2020: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
 • 17, 20 și 21 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de admitere la liceu

 • 21 iulie 2020: Afişarea la nivelul inspectoratelor școlare a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora. Afişarea situației  locurilor  rămase  libere, a  locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
 • 21 – 22 iulie 2020: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, în ședință publică
 • 23 iulie 2020: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 23 – 24 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 27 iulie 2020: Comunicarea  rezultatelor  finale,   după   contestaţii, la probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 22 – 28 iulie 2020: Completarea  opţiunilor  în  fişele  de  înscriere  de  către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor
 • 22 – 28 iulie 2020: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
 • 23 – 29 iulie 2020: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 31 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021
 • 3 – 4 august 2020: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
Foto: Monitorul Oficial

Media de admitere, pe baza căreia se va face înscrierea la liceu a absolvenților clasei a VIII-a, se calculează ca medie ponderată între media generală obținută la evaluare națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here