Evaluare Națională 2024. Informații utile pentru absolvenții clasei a VIII-a: desfășurarea probelor/ obiecte interzise în sala de examen

0

EVALUARE NAȚIONALĂ 2024, clasa a VIII-a. Peste o săptămână, absolvenții clasei a VIII-a încep examenul de Evaluare Națională. Marți, 25 iunie, are loc proba scrisă la Limba și literatura română, urmată joi, 27 iunie, de proba la Matematică și vineri, 28 iunie, de proba la Limba şi literatura maternă. Probele încep la ora 9.00, timpul alocat rezolvării subiectelor fiind de două ore.

Potrivit Ordinului privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a, repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. 

Accesul candidaților în săli la probele de examen este permis până la ora 8.30, prevede Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. În sala de examen, elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. În intervalul 8.30 – 9.00, candidaţilor li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, aceștia având obligația de a lăsa aceste obiecte în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ – centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor nu sunt primiți în examen.

 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor”, mai prevede ordinul.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.”
 • ”Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.”
 • Încălcarea regulilor de mai sus va fi considerată fraudă/ tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.

Sălile în care se desfășoară probele de examen sunt dotate cu camere de supraveghere video și audio. Probele scrise ale examenului de Evaluare Naţională încep la ora 09.00. Elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. 

Timpul de redactare a subiectelor la fiecare probă scrisă este de 120 de minute. Înainte de începerea redactării lucrării, candidații vor completa caseta de identificare, timpul alocat fiind de maximum 15 minute. 

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi și creion. Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. 

  Citește și: Reguli pentru redactarea lucrărilor scrise la Evaluarea Națională 2024, clasa a VIII-a. Cum se corectează greșelile la subiectele de tip grilă

  Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim (120 de minute) pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

  În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale, mai stabilește ordinul de ministru.

  Lucrările scrise ale candidaților la Evaluarea Națională 2024 vor fi corectate în format digital, fiecare lucrare fiind evaluată de către doi profesori evaluatori. În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori.

  • În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.
  • Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

  Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

  Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de Evaluare Națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

  Candidații majori și părinții candidaților minori pot solicita comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

  Vezi și: Subiectele la examenul de Evaluare Națională – clasa a VIII-a din ultimii trei ani: Română și Matematică. Ce s-a dat la simulările județene 2024

  Conform calendarului examenului de Evaluare Națională 2024, prima probă scrisă, la Limba şi literatura română, se va desfășura pe 25 iunie, fiind urmată pe 27 iunie de proba scrisă la Matematică și pe 28 iunie de proba la Limba şi literatura maternă pentru elevii din partea minorităţilor naţionale.

  Afişarea rezultatelor inițiale, înainte de contestaţii,este programată pentru data de 3 iulie până la ora 14,00. În aceeaşi zi, între orele 16,00 şi 19,00, şi pe 4 iulie, în intervalul 8,00 – 12,00, vor putea fi depuse contestaţiile. Soluţionarea contestaţiilor va avea loc între 4 şi 9 iulie, iar pe 9 iulie se vor afişa rezultatele finale.

  Citește și:

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.