Evaluarea națională 2024 la clasa a VI-a are loc pe 28 și 29 mai. Modele de teste: Limbă și comunicare – Matematică și științe ale naturii

0

EVALUARE NAȚIONALĂ 2024, clasa a VI-a. Elevii claselor a VI-a vor susține, săptămâna viitoare, Evaluarea națională. Prima probă, la Limbă și comunicare, va avea loc marți, 28 mai, iar miercuri, 29 mai, este programat testul la Matematică și științe ale naturii. Durata fiecărei probe este de o oră. 

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor naţionale, pentru Evaluarea națională la clasa a VI-a, comisia judeţeană și a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a Evaluării naționale stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ și din Capitală.

Sălile în care se susţine evaluarea sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit, mai prevede documentul. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de câte 60 de minute pentru fiecare test. Administratorul de teste la clasă va fi un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un al doilea cadru didactic, care de asemenea nu predă la clasa respectivă.

Testele vor fi corectate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

  • Testele la „Limbă şi comunicare” vor fi evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă. În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.
  • Testele la „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” vor fi evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Rezultatele individuale obţinute nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate, stabilește metodologia.

Teste și modele de teste pentru Evaluarea Națională, clasa a VI-a

Teste administrate la Evaluarea Națională 2022, clasa a VI-a

  • Toate testele de la Evaluarea Națională 2022, clasa a VI-a, le găsiți aici.

Teste administrate la Evaluarea Națională 2021, clasa a VI-a

  • Toate testele de la Evaluarea Națională 2021, clasa a VI-a – aici.

Modele de teste Evaluarea Națională 2020, clasa a VI-a

Teste administrate la Evaluarea Națională 2019, clasa a VI-a

Modele de teste Evaluarea Națională, clasa a VI-a

  • Alte teste și modele de teste pot fi descărcate de aici și aici.

Conform Ministerului Educației, testele administrate la Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate. ”Testele sunt evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de către comisiile de evaluare constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Ca element de noutate pentru administrarea și valorificarea rezultatelor înregistrate, colectarea datelor rezultate din evaluarea testelor scrise va fi realizată cu ajutorul unei noi aplicații digitale. Aceasta va permite, pe de o parte, colectarea datelor în condiții de siguranță și de control optimizat al calității și, pe de altă parte, va oferi comisiilor de evaluare acces la propriile date de evaluare ale elevilor și va permite valorificarea rapidă și flexibilă a acestora. Astfel, va fi facilitată realizarea rapoartelor clasei și a raportului școlii, fără eforturi birocratice suplimentare și într-un timp mai scurt. (…)

Rapoartele generate la nivelul unității de învățământ pe baza acestor rezultate furnizează argumente statistice de maximă importanță și relevanță pentru construirea măsurilor de valorificare a rezultatelor înregistrate la aceste evaluări naționale, măsuri focalizate pe nivelul unității de învățământ și pentru beneficiarii serviciilor educaționale: elevi, părinți/tutori, cadre didactice, personal educațional de sprijin etc.”, a mai precizat Ministerul Educației.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.