Proiect de ordin: În anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două 

0

Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), care prevede că, în anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

”În continuarea demersurilor de a adapta activitățile de final de an școlar la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022.

Precizăm că modificările propuse prin proiectul lansat în consultare publică vizează următoarele:

  • În anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.
  • În anul școlar 2022-2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.

Reiterăm faptul că Ministerul Educației comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București pentru a identifica cele mai bune soluții de adaptare la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal”, a informat, marți, Ministerul Educației.

Ce prevede proiectul de ordin, publicat pe site-ul Ministerului Educației:

”Art. I. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 6 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 107, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, neimputabile elevului sau familiei acestuia, inclusiv în situații medicale care conduc la un număr de absențe de cel mult 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la o disciplină/un modul, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

2. La articolul 107, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4) sau, după caz, la alin (4^1), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar.

3. La articolul 111, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În anul școlar 2022-2023, în situații excepționale, prin derogare de la prevederile art. 55, lit.e), art.69, lit.c) și art.127, alin.(1), situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată, de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ, în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală prezentată de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar/profesor-diriginte.


Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare, prevede la articolul 107, alineatul (4), următoarele: ”Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ.”


Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.