Cum se va desfășura Evaluarea Națională 2023 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a: scenariul testării – manualul de administrare/document

0

Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a încep săptămâna viitoare. Primii care vor susține testările sunt elevii de clasa a II-a (9-12 mai), urmează cei de clasa IV-a (16-18 mai) și elevii claselor a VI-a (24-25 mai). Ministerul Educației a transmis către inspectoratele școlare ”Manualul de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023”, care cuprinde informații privind desfășurarea evaluărilor, precum și un scenariu al testărilor.

Potrivit documentului, ”administrarea instrumentelor de evaluare urmărește evaluarea, reglementată de un set de proceduri standard, a performanțelor elevilor aflați în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pe baza unor teste scrise”.

”Algoritmul administrării testelor scrise urmărește distribuirea simultană și controlată a celor 2 variante de test pentru fiecare evaluare națională, în fiecare clasă testată, din fiecare școală care are elevi în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Fiecare elev participant la EN 2023 susține testele conform calendarului de administrare aprobat, testele fiind individuale. Administratorul de test distribuie testele în ordinea: Testul nr.1, Testul nr.2, Testul nr.1, Testul nr.2 etc, urmând procedura specifică și citește scenariul standard al testării pentru fiecare clasă în care se administrează testarea”, se arată în manual.

În ziua testării, în fiecare clasă, elevii vor fi așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite. ”Distribuirea testelor se va face controlat, după cum urmează: Testul nr.1, Testul nr.2 etc, până când fiecare elev și-a primit testul pe care trebuie să îl lucreze”, se mai menționează în document.

Scenariul testării pentru Evaluarea Națională 2023, clasele a II-a, a IV-a și a VI-a:

”După ce elevii au fost așezați în bănci, li se distribuie testele, apoi administratorul de test va citi, pas cu pas, scenariul următor, adaptându-se spațiile punctate în funcție de caracteristicile fiecărei evaluări naționale, conform Metodologiei:

<Bună ziua! Astăzi veți participa la Evaluarea Națională la finalul clasei a … care urmărește să vadă cât de bine puteți să răspundeți unor întrebări, exerciții și probleme care reflectă nu numai pregătirea voastră, ci și dorința de a le rezolva. Rezultatele voastre nu vor fi trecute în catalog, dar este foarte important să rezolvați cât de bine puteți fiecare test. Vă rog să citiți cu atenție fiecare întrebare, problemă sau execițiu din test înainte de a răspunde. Pentru fiecare întrebare, problemă sau exercițiu se precizează foarte clar ce trebuie să faceți: să scrieți un ”X” în căsuța corespunzătoare răspunsului vostru, să încercuiți răspunsul considerat corect, să scrieți în casetă, să rezolvați exercițiul sau problema în spațiul prevăzut sau să scrieți răspunsul pe rândurile marcate. Puteți folosi stiloul, pixul, creionul, echerul, raportorul sau rigla. Vă rog să începeți și să completați datele cerute, de pe prima pagină a testului. Ați terminat? Din momentul în care începeți să lucrați efectiv, aveți … de minute la dispoziție pentru rezolvarea testului. Vă doresc succes!>”

Timpul de lucru pentru fiecare Evaluare Națională este:

 • de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
 • de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;
 • de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Conform manualului, administratorul de test va nota pe tablă ora începerii efective a rezolvării testului.

 • După ce a trecut o jumătate din timpul de lucru, administratorul de test va anunța elevii: ”Ați ajuns la jumătatea timpului efectiv de lucru.”
 • Când au mai rămas 5 minute din timpul efectiv de lucru, administratorul de test va anunța elevii: ”Mai aveți 5 minute timp efectiv de lucru.”
 • Când timpul de lucru a expirat, administratorul de test spune: ”Din acest moment, vă rog să lăsați pe bancă stiloul sau pixul; timpul a expirat. Lăsați testele închise, la capătul băncii. Sunteți liberi să ieșiți în pauză. Vă mulțumim.”

În manual se mai arată că scenariul testării este citit în fiecare zi a administrării EN 2023, pentru fiecare test administrat. De asemenea, în document se precizează:

 • Administratorul de test are responsabilitatea monitorizării testării în clasa în care a fost repartizat. După începerea citirii ”Scenariului testării” și a notării pe tablă a orei de începere a lucrului efectiv, nu se va mai permite niciunui elev să intre în clasă.
 • Administratorul de test trebuie să se asigure că toți elevii înțeleg cum trebuie să redacteze răspunsurile sau să răspundă sarcinilor de lucru în scris. Nu este permisă acordarea de ajutor elevilor pentru a răspunde și nici sugerarea răspunsurilor posibile.
 • La eventualele întrebări ale elevilor, li se sugerează să citească încă o dată cerințele cu atenție. Administratorul de test este rugat să noteze eventualele întrebări ale elevilor în raportul testării și să le reproducă în raportul administatorului de test.
 • Elevilor care termină testul mai repede decât timpul acordat, li se va sugera să revadă răspunsurile date. Dacă apar situații speciale (elevului i s-a făcut rău sau a fost chemat de urgență etc), testul va fi recuperat de către administratorul de test. Acesta va nota ora începerii și ora returnării testului, atât în raportul administratorului de test, cât și pe test.

Manualul de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023. Sursa edums.ro

Documentul integral poate fi citit aici.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV şi a EN VI aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare, în conformitate cu Manualul de proceduri.

Metodologia mai prevede că Evaluarea Națională se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ. Pentru EN VI, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Același document mai stabilește că rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; b) informarea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022—2023

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a — EN II:

 • Scris — Limba română — 9 mai 2023
 • Scris — Limba maternă — 9 mai 2023
 • Citit — Limba română — 10 mai 2023
 • Citit — Limba maternă — 10 mai 2023
 • Matematică — 11 mai 2023
 • Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 12 mai 2023

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:

 • Limba română — 16 mai 2023
 • Matematică — 17 mai 2023
 • Limba maternă — 18 mai 2023

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a — EN VI:

 • Limbă și comunicare — 24 mai 2023
 • Matematică și Științe ale naturii — 25 mai 2023

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.