Elevii olimpici pot intra la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională. Procedura de admitere a fost publicată în Monitorul Oficial

0

ADMITERE LICEU 2022. Absolvenții clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau premiile I, II sau III (medalia de aur, argint sau bronz) la competițiile internaționale pot intra la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională. Ordinul prin care se aprobă procedura de înscriere a elevilor olimpici în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial.

Potrivit procedurii, elevii care au obținut premiul I la olimpiadele naționale și premiile I, II și III la olimpiadele internaționale pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ, fără susținerea Evaluării Naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere.

Înscrierea olimpicilor se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/ clasele de elevi. Acești elevi își vor exprima opțiunile în privința claselor la care vor să fie admiși la liceu conform Listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea, aprobată prin același ordin de ministru (lista o regăsiți în document, mai jos).

Pentru înscrierea în clasa a IX-a, elevii olimpici trebuie să depună un dosar de înscriere la inspectoratul școlar. Conform procedurii, Comisia de admitere județeană/a municipiului București primește și centralizează dosarele olimpicilor care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023. Dosarele conțin următoarele acte:

 • cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023, pe baza performanțelor deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale
  obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/ profilul/ specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională și unitatea de învățământ liceal;
 • documentele doveditoare ale premiilor obținute;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în original și în copie;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2022—2023, a olimpicilor sunt următoarele:

 • depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
 • analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;
 • comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
 • preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
 • transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
 • completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv
  premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare.

Înscrierea și repartizarea absolvenților conform procedurii se realizează până la data de 31 august 2022. Prevederile se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca elevii să fi susținut toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar și au fost declarați „Admis”/„Apt” la acestea.

Documentul mai stabilește că elevii olimpici pot participa la procesul de admitere la liceu ”și în situația în care au susținut evaluarea națională sau au participat la etapele admiterii în învățământul liceal de stat”.

Prin același ordin a fost aprobată și procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022—2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.