Marți începe evaluarea națională la clasa a II-a. Primul test susținut de copii: limba română – scris. Cum se va desfășura testarea

0
Foto: tribuna.ro

Elevii claselor a II-a susțin în această săptămână evaluarea națională. Marți, 10 mai, are loc testarea la limba română/maternă – scris, miercuri la limba română/maternă – citit, joi la matematică, iar vineri elevii minorităților naționale vor avea testul de limba română – scris și citit. La fiecare test, copiii vor avea 30 de minute pentru rezolvarea subiectelor. 

În fiecare sală de clasă vor fi distribuite câte 2 variante de teste, administratorul de teste fiind învățătorul, asistat pe timpul testării de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă.

Sălile în care elevii susțin evaluarea națională sunt, de regulă, sălile în care aceștia își desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Copiii vor fi așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite.

Extras din Manualul de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, testele elaborate pentru EN II sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Ce mai prevede documentul:

 • Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II.
 • Sălile în care se susţine EN sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării. (Potrivit Manualului de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2021-2022, elevii întârziați vor fi conduși de către asistent într-o altă sală, unde pot fi supravegheați. În cazul în care un elev a lipsit de la o zi de testare, dar a venit la următoarele, va participa în continuare la testare, în mod obișnuit.)
 • Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea
  obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
 • Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră motivantă, instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări.  Vezi și Manualul de proceduri care cuprinde un ”scenariu al testării”.
 • Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.
 • Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă. Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
 • Testele de la EN se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.
 • Fiecare test de la EN II şi EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.
 • Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.
 • Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune; b) informarea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
 • Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui
  proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de
  remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.
 • Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Calendarul Evaluării Naționale 2022, clasa a II-a

 • Scris — Limba română — 10 mai 2022
 • Scris — Limba maternă — 10 mai 2022
 • Citit — Limba română — 11 mai 2022
 • Citit — Limba maternă — 11 mai 2022
 • Matematică — 12 mai 2022
 • Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

Teste și modele de teste Evaluarea Națională – clasa a II-a

Teste administrate la Evaluarea Națională 2021, clasa a II-a

Modele de teste Evaluarea Națională 2020, clasa a II-a

Teste administrate la Evaluarea Națională 2019, clasa a II-a

Teste administrate la Evaluarea Națională 2018, clasa a II-a

Alte modele de teste pot fi descărcate de AICI.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here