Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023 va începe pe 30 mai. Reînscrierile se vor face din data de 16 mai

0
Foto: pixabay.com

Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023 va începe în data de 30 mai, iar reînscrierile se vor face din data de 16 mai, conform unei adrese transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare județene.

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani (an școlar 2022 – 2023), Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 16 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai.

Potrivit adresei ministerului, programul reînscrierior și al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar.

În ceea ce privește înscrierea copiilor, părinții pot comunica unității de învățământ prin fax, poștă electronică sau telefonic datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul), pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor.

 • Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.
 • Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.
 • În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.
 • Criteriile generale de departajare generale sunt următoarele și presupun existența:
  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
 • În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv:  se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
 • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București până la data de 27 mai 2022.
 • Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

Document: Adresa transmisă de Ministerul Educației inspectoratelor școlare județene

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here